W tej sytuacji obecnie nie ma równowagi między podażą a popytem. Zależy to również od aktualnych cen ziemniaków znajdujących się w wolnym obrocie oraz dalszego rozwoju cen.

Natomiast plony ziemniaków konsumpcyjnych są nieco poniżej średniego poziomu z ostatnich 5 lat - ale także wyższe niż w roku poprzednim.

Ponieważ powierzchnia upraw wzrosła o 0,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, łączne zbiory dla pięciu najważniejszych krajów producenckich w UE - a mianowicie Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii - szacuje się na 27,9 mln ton. W ubiegłym roku uprawiający ziemniaki zebrali zaledwie 27,1 mln ton - czyli o 800 tys. ton mniej. Ale nawet te ziemniaki nie zostały jeszcze zużyte.

W Niemczech, według danych Stowarzyszenia Północno-Zachodnich Europejskich Producentów Ziemniaków (NEPG), obszar upraw został powiększony o 2 procent, a produkcja ziemniaków konsumpcyjnych mogła wzrosnąć o 7 procent - najsilniej ze wszystkich krajów NEPG.

W Holandii organizacja branżowa PotatoNL od tygodni nie opublikowała ceny docelowej ziemniaków.

Główną przyczyną obecnych problemów jest kryzys koronawirusa z blokadami i niższym popytem na produkty ziemniaczane na rynku gastronomicznym na całym świecie. Z drugiej strony, choć popyt detalisty na produkty ziemniaczane wzrósł, nie wystarczyło to do zrekompensowania utraconego popytu ze strony branży hotelarskiej, restauracyjnej i gastronomicznej (HoReCa).

Jest, zatem oczywiste, że obecnie nie ma równowagi między podażą a popytem. To również określi bieżące ceny ziemniaków w wolnym obrocie i dalsze zmiany cen. Jednak sytuacja ta dotyczy głównie przetwórstwa ziemniaków. Ostatnio popyt ze strony firm przetwórczych ponownie wzrósł, ale nadal nie jest na poziomie sprzed pandemii.

Fabryki frytek nadal mają dobrze zaopatrzone chłodnie i najczęściej kupują tylko te towary, które są już objęte umową. Nie ma prawie żadnego popytu na wolne surowce przemysłowe. Dlatego NEPG oczekuje, że ceny ziemniaków pozostaną na dużo niższym poziomie przynajmniej do końca roku, a być może nawet dłużej. Nieco lepiej sytuacja wygląda na rynku ziemniaków stołowych - zwłaszcza w marketingu bezpośrednim.

Na rynku terminowym ceny ziemniaków na frytki ze zbiorów 2020 z dostawą w listopadzie kształtują się obecnie na poziomie 5,0 euro za 100 kg, a na kwiecień 2021 r. zaledwie 7,10 euro.

W Niemczech ziemniaki do produkcji skrobi i pasz dla zwierząt są dostarczane po cenach od 1,50 do 3,50 euro. Pierwsze transakcje w Holandii zostały zawarte po porównywalnych cenach. W zeszłym tygodniu belgijskie stowarzyszenie branżowe Belgapom odnotowało cenę 2,50 euro za 100 kg młodych ziemniaków.