Według NEPG, dzięki Covid-19 popyt na przetworzone produkty ziemniaczane gwałtownie spadł w Europie i na świecie. Obecne zapotrzebowanie na surowce z fabryk wynosi około 85 procent w porównaniu z ostatnim sezonem przed pandemią.

 NEPG przewiduje dramatyczny spadek upraw ziemniaków z powodu koronawirusa. Powodem jest utrzymujący się znacznie niższy popyt ze względu na mniejsze zapotrzebowanie podczas pandemii Covid w branży gastronomicznej oraz wyjątkowo niski poziom cen.

Zbiory ziemniaków w pięciu głównych krajach zachodnioeuropejskich w tym sezonie szacuje się na 27,9 miliona ton, jeśli wszystkie ziemniaki będą nadal zbierane. To o 4,5 proc., czyli około 1 mln ton więcej niż w poprzednim sezonie. Jednak biorąc pod uwagę niskie ceny i wysokie koszty, nie ma pewności, że wszystkie ziemniaki zostaną zebrane.

Obecny niski poziom cen przetwórstwa ziemniaków wyraźnie pokazuje napiętą sytuację na rynku. Ceny kontraktowe na giełdzie EEX w Lipsku w listopadzie to zaledwie 5,0 euro za 100 kg, a na kwiecień 2021- 6,50 za 100 kg to niewiele więcej. Rok temu ceny wynosiły 15,50 euro za 100 kg, czyli około trzy razy więcej.

Europejscy przetwórcy ziemniaków nadal gromadzą bardzo duże zapasy gotowych produktów w swoich chłodniach. Potrzebujesz znacznie mniej surowców przez dłuższy czas. Oczekuje się, że w przyszłym roku znacznie zmniejszą liczbę umów zawartych z plantatorami. Opierając się na faktycznych kosztach uprawy i przechowywania ziemniaków, NEPG nie przewiduje żadnych większych zmian cen kontraktowych.

W ciągu ostatnich 5 lat producenci NEPG zwiększyli swoją powierzchnię upraw o 7,7 procent. Wzrost we Francji wyniósł prawie 14 proc., a w Niemczech 10 proc., Ale inne kraje również zwiększyły swoją powierzchnię. Ta ekspansja upraw stanowi ogromny kontrast w stosunku do załamania popytu na skutek Covid-19.

W związku z pojawiającymi się nowymi wymaganiami dla gastronomii w drugiej fali pandemii w kilku krajach, NEPG nie spodziewa się żadnych zmian w sytuacji rynkowej w nadchodzącym sezonie. Ponadto wynik negocjacji w sprawie Brexitu nadal może mieć negatywny wpływ na rynek.

Ceny producentów głównie woskowych ziemniaków w Niemczech wynosiły w ubiegłym tygodniu średnio 10,35 euro za 100 kg. Ceny ziemniaków na chipsy z PotatoNL i Belgapom pozostają na bardzo niskim poziomie od 3 euro do maksymalnie 4 euro za 100 kilogramów. Nastroje na rynku ziemniaków są bardziej negatywne niż na początku października

Ceny producentów ziemniaków jadalnych w Niemczech wynosiły w ubiegłym tygodniu średnio 10,35 euro za 100 kg. To około 8 euro, czyli 43 procent mniej niż w tym samym dniu w ubiegłym roku - kiedy płacono ponad 18 euro za 100 kg.