Organizacja Plantatorów Ziemniaka w Europie Północno-Zachodniej (NEPG) oszacowała łączną powierzchnię uprawy zimniaków na 497 683 ha, czyli o 4,7 proc. mniej niż w poprzednim roku. Zgodnie z szacunkami powierzchnia uprawy ziemniaków w Niemczech zmniejszyła się o 3,5 proc. do 183 060 ha, we Francji o 3,0 proc. do 153 840, w Holandii o 6,5 proc. do 71 730 ha, a w Belgii nawet o 8,2 proc. do 89 053 ha.

NEPG podkreśla jednak, że także w tym roku plony z hektara powinny mieć decydujące znaczenie dla produkcji ziemniaków. Jednak obecnie nadal istnieje wiele niewiadomych dotyczących wczesnych ziemniaków, a także pochodzących z głównych zbiorów.

Młode ziemniaki: wiele jest wciąż niepewne

W przypadku młodych ziemniaków ulewne deszcze w ostatnich tygodniach mogły utrudnić terminowe tworzenie suchej masy. Konsekwencją byłyby opóźnienia w dostawach związanych z umowami.

Z drugiej strony mogłoby to sprzyjać sprzedaży ziemniaków ze starych zbiorów. Według stowarzyszenia, rośliny ziemniaka mają wystarczającą ilość liści we wszystkich czterech krajach.

Bulwy są jednak znacznie mniejsze niż średnia wieloletnia. W przeciwieństwie do tego, formowanie bulw w głównych uprawach jest powyżej średniej, co zwykle wskazuje na dobre zbiory. Do tego jednak potrzebna jest wystarczająca ilość wody w sierpniu i wrześniu.

COVID-19 wpływa na rynek ziemniaków

Tymczasem sytuacja COVID-9 rozwija się mniej lub bardziej korzystnie, ale nie można wykluczyć nowych ograniczeń życia publicznego związanych z pandemią i związanych z tym ograniczeń popytu na mrożone frytki i inne produkty ziemniaczane.

Według NEPG, wzrosły koszty produkcji ziemniaków w sezonie 2021/2022, m.in. na skutek zwalczanie zarazy oraz na ceny oleju napędowego, energii elektrycznej i nawozów. Ponadto Również materiały budowlane stały się znacznie droższe.