Coraz więcej plantatorów buraków interesują się uprawą gleby pod buraki cukrowe w technologii strip-till (uprawa pasowa gleby).Tylko w tym sezonie w rejonie plantacyjnym cukrowni Pfeifer & Langen ponad 3000 ha buraków cukrowych ma zostać uprawionych w tej technologii. Jest to o 1000 ha więcej niż rok temu. Dla porównania w roku 2013 buraki uprawiane były na areale 812 ha.

W ostatnich latach uprawa pasowa budzi ogromne zainteresowanie, przede wszystkim dlatego, że zapewnia bardziej stabilne plony głównie w latach skrajnych warunków – albo suchych, albo charakteryzujących się ogromną ilością opadów.

Na czym polega ta technologia? W uprawie pasowej na polu tworzą się dwa oddzielne obszary. Pierwszy pas spulchnionej gleby, w którym zostaje wysiany rząd roślin i drugi, w którym gleba pozostaję tylko lekko wzruszona. W pasie uprawianym resztki pożniwne (mulcz) zostają pasowo spulchnione za pomocą różnych rozwiązań technicznych. Uprawa taka jest mniej energochłonna (mniejsze zużycie paliwa na 1ha), pozwalała oszczędzać czas rolnika (możliwość wykonania w jednym przejeździe uprawy, nawożenia pod korzeń i siewu) oraz pozytywnie oddziaływuje na strukturę i żyzność gleby.