Jak podają, podobnie jak w roku ubiegłym plantatorzy nie zostaną obciążeni kosztem nasion wykorzystanych do przesiewu zniszczonych plantacji.

Warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia pomocowego będzie:
1. wykonanie przesiewu zniszczonej plantacji w bieżącym roku gospodarczym,
2. zaopatrzenie w nasiona do siewu i przesiewu w KSC S.A. i zgodnie z obowiązującą umową kontraktacji,
3. sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
4. złożenie wniosku o skorzystanie z pomocy w ramach programu pomocowego.

- Program pomocowy dla plantatorów buraka cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. istnieje od 2011 roku. Umożliwia on realizację działań interwencyjnych w przypadku zaistnienia wyjątkowo trudnych warunków dla tej uprawy. Program w ostatnich latach wykorzystywany był przy wspieraniu plantatorów, którzy musieli dokonywać przesiewów plantacji, m.in. z powodu suszy, występowania chorób roślin (chwościk) oraz szkodnika szarka komośnika – podaje KSC.