Uwzględniając dobrą sytuację cenową na europejskim rynku cukru, podstawowa cena buraków cukrowych kwotowych przy 16 proc. standardowej zawartości cukru uzgodniona została w wysokości 35,50 EUR/t. Tym samym, cena ta jest o 9,21 EUR/t wyższa od urzędowo ustalonej przez UE ceny minimalnej buraków cukrowych. Średnia cena buraków kwotowych, łącznie ze wszystkimi dopłatami i obciążeniami, z uwzględnieniem osiągniętej 18,1 proc. zawartości cukru na całym obszarze uprawy buraków cukrowych dla spółki Nordzucker, wynosi 47,22 EUR/t - podaje FAMMU/FAPA.


DNZ z kolei wyraził zadowolenie z osiągniętego porozumienia. Cena podstawowa buraków przemysłowych i nadwyżkowych przy 16 proc. zawartości cukru została ustalona na 26,29 EUR/t. Dodatkowo udział w kosztach transportu dla zbiorów 2011 został zaniechany. Uwzględniając wszystkie dopłaty i obciążenia, średnia cena zapłaty za buraki pozakwotowe wynosi 36,24 EUR/t, co odpowiada zwyczajowo płaconej cenie za buraki cukrowe kwotowe i świadczy o dobrym wykorzystaniu nieoczekiwanie wysokich zbiorów buraków.