- Rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru do przeliczenie ceny buraka z euro na złotówki wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski lub agencję Bloomberg – podał Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego.

1. Krajowa Spółka Cukrowa
- średni kurs NBP z września 2018 r. (4,2992 PLN/EUR) dla ceny buraka kontraktowanego oraz średni kurs NBP z roku gospodarczego 2018/19 dla dodatkowego świadczenia.

2. Nordzucker
- średni kurs z września 2018 r. (4,3004 PLN/EUR) obliczany na podstawie dziennych kursów publikowanych przez agencję Bloomberg.

3. Pfeifer & Langen
- średni kurs NBP z roku gospodarczego 2018/2019 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,25 PLN/EUR).

4. Südzucker

- średni kurs EBC z września 2018 r. (4,3006 PLN/EUR).