Na plantacjach buraka cukrowego zwłaszcza tych przeznaczonych na późny zbiór skontrolować należy stan upraw pod kątem obecności chwościka.

Tam gdzie wilgoci jest więcej choroba postępuje bardzo szybko opanowując kolejne liście. W związku z tym konieczne jest wykonanie drugiego zabiegu fungicydowego lub  kolejnego jeżeli od ostatniego oprysku fungicydem minął okres ok. 3 tygodni.

W metodyce integrowanej ochrony buraka cukrowego podane są progi szkodliwości dla chwościka. Zgodnie z nimi zabieg na plantacji buraka cukrowego jest wskazany, jeśli mamy do czynienia z porażeniem chwościkiem:

·        5% roślin do 5 sierpnia,

·        15% roślin między 5 a 15 sierpnia,

·        45% roślin od 15 sierpnia do pierwszej dekady września.

 Praktyka jednak mówi, że zbyt późno wykonany zabieg fungicydowy może nie zabezpieczyć odpowiednio plantacji przed tym patogenem i szkody będą znaczne. Wielu doradców i plantatorów uważa, że progi te powinny być niższe. Wszystko także zależy od terminu zbioru buraka. Szczególnie chronić powinniśmy plantacje przeznaczone na późny zbiór. Brak skutecznego zwalczania chwościka prowadzi do wymiernych strat plonu cukru (nawet kilka procent). Silnie zaatakowane liście obumierają, burak odtwarza rozetę liściową, przez co jego korzeń nie przyrasta już na grubość. 

Decydując się na kolejny zabieg należy koniecznie uwzględnić rotację substancji czynnych fungicydów o różnym mechanizmie działania. Uważa się, że sprawca chwościka buraka, wykazuje bardzo wysoką, stałą odporność na tiofanat metylu. Niestety coraz częściej także słyszy się o odporności na azoksytrobinę (z grupy strobiluryn), a także na powszechnie stosowane triazole.

Poniżej załączamy mapę monitoringu odporności Cercospora beticola 2019 opracowaną przez  prof. Jacka Piszczka oraz mgr Agnieszkę Kiniec z IOR-PIB TSD w Toruniu. 

Źródło:  IOR-PIB TSD w Toruniu.
Źródło: IOR-PIB TSD w Toruniu.

 A czym zwalczać chwościka?  Listę aktualnie zarejestrowanych fungicydów znajdziesz pod poniższych linkiem.W przypadku wczesnych, wrześniowych odstaw korzeni należy zwrócić uwagę na okres karencji, który w zależności od fungicydu wynosić może od 21-65 dni.