Na rynku dostępne są odmiany odporne na zarazę, ale czy rzeczywiście. Na liście COBORU odmiana jadalna ma 6,5 stopnia w skali 9 stopniowej dotyczącej odporności odmiany, a skrobiowa nawet 8, ale mimo to rolnik i tak nie może zaniechać zabiegów chemicznych podczas procesu wegetacyjnego. Dlaczego skoro są odporne, to nie powinny być porażane przez tę chorobę mimo nawet wilgotnej pogody?

- Ocena odporności 8 w praktyce oznacza, że odmiana może się porazić, ale objawy będą słabe, natomiast ocena 6,5 oznacza tylko podwyższoną odporność. Odporność jest cechą złożoną. Naukowcy wyróżnili dwa rodzaje odporności: specyficzną gdy roślina reaguje nadwrażliwością, czyli miejscowymi nekrozami tkanki na poszczególne czynniki wirulencji patogena, i niespecyficzną, nazywaną polową, gdy roślina jest odporna na wszystkie występujące rasy, ale z powodu, że jest determinowana wieloma genami ale o słabszych efektach to roślina nie jest całkowicie odporna.
Porażenie postępuje wolniej w stosunku do odmian podatnych. Ten drugi typ odporności jest bardziej pożądany ponieważ jest bardziej trwały, nie jest przełamywany przez nowe rasy patogena - mówi Piotr Kamiński - główny hodowca Hodowli Ziemniaka Zamarte - Grupa IHAR.

Jak dodaje, po drugie mówimy tu o odporności naci roślin ziemniaka, która nie jest skorelowana z odpornością bulw, więc wykonanie zabiegu chemicznego nawet na obciętą lub desykowaną nać na plantacji ma sens, gdyż chroni bulwy przed porażeniem.

Czy na rynku obecnie dostępna jest odmiana, która nie wymaga w okresie wegetacji żadnego zabiegu chemicznego przeciwko zarazie? Okazuje się, że w szerokiej uprawie takiej odmiany nie ma.

- Znana jest odmiana pochodząca z węgierskiej hodowli, która nazywa się Sarpo Mira. Jej uprawa jest popularna w ogródkach przydomowych w Wielkiej Brytanii. Jest to niezwykle odporna odmiana o długim okresie wegetacji, plenna lecz o przeciętnym smaku. Prace, które wykonujemy w Zamartem dają szansę, że wyhodujemy odporną odmianę, która będzie miała krótki okres wegetacji.
Dysponujemy źródłem genetycznym, które przekazuje na potomstwo wysoką odporność i nie jest skorelowane z długim okresem wegetacji - podkreśla Kamiński.