W RZD w Żelaznej uprawia się ponad 200 ha ziemniaka wielu odmian poczynając od bardzo wczesnych do późnych, dlatego współpraca z firmą Syngenta oferującej wiele preparatów do ochrony ziemniaków jest nie przypadkowa.

W dniach pola udział wzięli: Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. Tomasz Borecki oraz liczne grono pedagogiczne, Marszałek województwa łódzkiego Elżbieta Hibner, przedstawiciele firm przetwórczych, firmy oferujące produkty z zakresu produkcji i ochrony ziemniaka oraz licznie przybyli rolnicy.

 

Pokaz polowy

Autor: Artur Śliz

Opis: Pokaz polowy upraw ziemniaka

Pokaz polowy

Autor: Artur Śliz

Opis: Dyskusja dotycząca chorób ziemniaka

Maszyna do nawadniania

Autor: Artur Śliz

Opis: Maszyna do nawadniania plantacji


 

Pierwszym punktem programu były wykłady dotyczące: Ocieplenia klimatu – nowe zagrożenia w ochronie ziemniaka, Poprawa jakości plonu ziemniaka przy użyciu preparatów Syngenta, Technika w przechowalni – maszyny i urządzenia, systemy przechowywania oraz Charakterystyka odmian ziemniaka.

Następnie zaprezentowano na polach Zakładu liczne odmiany ziemniaków oraz zastosowane programy ochrony preparatami firmy Syngenta.

Dużym zainteresowaniem wśród rolników cieszyły się maszyny i urządzenia do produkcji i przechowywania ziemniaków.

Źródło: Farmer.pl