To nie pierwszy sezon, kiedy plantatorzy, borykają się ze stratami w obsadzie roślin, spowodowanymi przez dzikie zwierzęta. Żerują przede wszystkim dziki, ale też sarny i jelenie i to przez cały okres wegetacji – od wschodów do zbiorów.

- Zapobieganie szkodom łowieckim polega na stosowaniu: odstraszaczy zapachowych (np. Hukinol), odstraszaczy dźwiękowych (armatki lub sznury hukowe) i ultradźwiękowych. W przypadku występowania dużych populacji zwierzyny leśnej stosuje się grodzenie plantacji pastuchami elektrycznymi – radzą eksperci koncernu Südzucker Polska.

Jak przypominają, występujące szkody łowieckie należy zgłosić na piśmie, w terminie 7 dni od wystąpienia szkody, do właściwego Urzędu Gminy, który powiadamia dzierżawcę obwodu łowieckiego.

- Dzierżawca (najczęściej Koło Łowieckie) zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z szacowania szkody i wypłaty odszkodowania. Często Koła Łowieckie udzielają pomocy przy zabezpieczaniu pól wydając rolnikom środki zapachowe lub pastuchy elektryczne – podają.