Środek ma działanie wgłębne, za co odpowiedzialna jest jedna z substancji czynnych - dimetomorf oraz lokalnie systemicznie (piraklostrobina).

Przeciwko zarazie ziemniaka zalecana dawka środka to 2-2,5 l/ha. Pierwszy zabieg należy wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby na odmianach wczesnych. Oprysk przeprowadza się co 7-10 dni, maksymalnie 3 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Przeciwko alternariozie dawka fungicydu jest podobna jak w wypadku zarazy. Preparat należy aplikować zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych lub w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, na dolnych liściach. Zabiegi należy wykonywać co 7-10 dni, maksymalnie 3 razy w sezonie, również przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.