Ceny ziemniaków do przetwórstwa w ostatnich tygodniach w kontraktach terminowych na kwiecień 2013 r. ustabilizowały się na poziomie ok. 300 euro/t.

- Ceny ziemniaków w Polsce wciąż są niskie, zwłaszcza w porównaniu z ich poziomem w Europie Zachodniej, chociaż w skupie i na rynkach hurtowych już trzeci miesiąc z kolei następuje ich wzrost - podaje Dzwonkowski.

Jak informuje IERiGŻ w październiku średni poziom cen skupu ziemniaków wyniósł u nas 26,2 zł/dt i był o 9,6 proc. wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. Na rynkach hurtowych ceny wzrosły do 39 zł/dt, a w listopadzie do 43 zł/dt.

- W obrocie targowiskowym w drugiej połowie listopada ceny przekroczyły poziom ubiegłoroczny. Wzrost cen ziemniaków prawdopodobnie byłby większy, gdyby w sytuacji niedoborów na rynkach zachodnioeuropejskich, można było zwiększyć ich eksport, a który z powodu problemów fitosanitarnych jest bardzo niewielki - informuje Wiesław Dzwonkowski.

Z danych specjalisty wynika, że ceny ziemniaków na europejskich rynkach osiągają coraz wyższe, dawno nie notowane poziomy. Jest to związane ze znaczącym spadkiem zbiorów ziemniaków w zdecydowanej większości krajów europejskich.