Wiele oczywiście zależy od warunków pogodowych, a w tym roku wiosna jest opóźniona. Termin odpowiedni do siewu buraków to czas kwitnienia brzozy, klonu, mniszka pospolitego, tarniny, czereśni, wiśni i porzeczki czarnej. Podczas siewu wierzchnia warstwa roli (0 - 5 cm) niezależnie od kategorii agronomicznej gleby powinna mieć wilgotność od 1 do 16 proc., a jej temperatura mierzona na głębokość 5-10 cm powinna wynosić powyżej 5-10°C.

Za wczesny siew jest niebezpieczny ze względu na przymrozki. Trzeba bowiem pamięta, że podczas kiełkowania i w fazie liścieni buraki wytrzymują zaledwie przymrozki, które dochodzą do -3°C. Dodatkowo zbyt wczesny siew przyczynia się do wydłużenia okresu wschodów, obniżenia obsady roślin, a także wzrostu nasilenia występowania zgorzeli przedwschodowej. Późny siew z kolei wpływa na skrócenie okresu wegetacji buraka, zmniejszenia plonu i pogorszenia jakości przetwórczej.