- Siewy w tym roku rozpoczęły się wcześnie. 8 marca na Śląsku zasiane zostały pierwsze buraki. Kumulacja siewów nastąpi na przełomie marca i kwietnia, oczywiście jeżeli będą sprzyjające warunki pogodowe – ocenia Rafał Strachota, dyrektor Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

O rozpoczęciu siewów buraka pisaliśmy TUTAJ.

Jak zapowiada się ten sezon? Nie będzie pewnie łatwy tak jak poprzedni, zwłaszcza w kontekście opłacalności, a przecież ona jest najważniejsza.

Przypominamy, że buraki będą przerabiane w 17 cukrowniach, bo jedna, o czym pisaliśmy TUTAJ, zostanie wyłączona z produkcji. Z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB w warszawie wynika, że w 2019 r. koncerny cukrownicze zakontraktują buraki cukrowe na powierzchni ok. 240 tys. ha.

- Niewielki wzrost areału uprawy jest możliwy, gdyż pozostałe cukrownie zwiększają moce przetwórcze. Jeżeli technologiczny plon cukru wyniesie 9,5-10,0 t/ha, to produkcja cukru w kampanii 2019/2020 wyniesie 2270-2380 tys. t – ocenia dr Piotr Szajner w najnowszym Raporcie rolnym IERiGŻ.

Zagrożeniem dla siewek buraka może być niestety ponownie szarek komośnik, który zadomowił się w południo-wschodniej Polsce.

- Na obecną chwilę trudno jest prognozować zagrożenie ze strony szarka komośnika. Każdego roku zasięg jego występowania jest coraz większy, obserwujemy jego migrację w kierunku północno-zachodnim. Musimy być przygotowani na wzmożony żer, niestety zima była sprzyjająca dla rozwoju tego szkodnika, a ostatnie lata pokazują, że pojawia się na polach po okresie z wyższą temperaturą, niedługo po wschodach buraka – mówi portalowi farmer.pl Strachota.

Obecnie dostępne są dwa insektycydy do walki z szarkiem: Proteus 110 OD (zezwolenie czasowe) i Karate Zenon 050 CS (rejestracja stała).

- Czekamy na decyzje ministerstwa rolnictwa dotyczącą możliwości stosowania trzech kolejnych insektycydów. Są to rozwiązania doraźne dlatego bardzo ważne jest szybkie opracowanie programu ochrony przed tym tak groźnym gospodarczo patogenem. KZPBC wraz z producentami cukru podjął decyzję o sfinansowaniu projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Ochrony Roślin dotyczącego występowania i biologii szarka komośnika oraz opracowania modelu integrowanej ochrony pól buraka cukrowego – dodaje Rafał Strachota.