Polacy mają coraz większy apetyt na młode ziemniaki. Ale stawiają też coraz wyższe wymagania co do ich jakości. Zwracają uwagę nie tylko na dobry smak, ale także szereg innych cech, jak chociażby kształt bulw, kolor i konsystencja miąższu po ugotowaniu, czy skłonność do ciemnienia.

Oczekiwania rolników też nie są małe. Odmianę musi charakteryzować bardzo dynamiczny wzrost i szybkie tempo nagromadzania plonu. Udział bulw dużych powinien być jak największy. Sprzedać je najłatwiej, a cena jest najwyższa. Z powyższych względów uprawa ziemniaków na wczesny zbiór nie może być oparta o przypadkowo dobraną odmianę. Aby ułatwić jej wybór, przedstawiamy krótką charakterystykę ziemniaków z tej grupy wczesności.

Hodowla ziemniaka Zamarte

Odmiany oferowane w dużej ilości: Korona i Kuklik. Dostęp do materiału sadzeniakowego Gracji i Omana będzie ograniczony ze względu na wysoką jego sprzedaż jesienią ubiegłego roku. Nie można już liczyć na wiosenny zakup sadzeniaków takich odmian, jak: Aruba, Bila, Benek, Eugenia. Można na nie składać zamówienia, ale ich realizacja nastąpi dopiero jesienią.

KORONA – odmiana z 2002 roku, w typie konsumpcyjnym sałatkowym, o dobrym smaku. Bulwy są bardzo duże, okrągłoowalne, o gładkiej i żółtej skórce oraz jasnożółtym miąższu. Oczka zagłębione są bardzo płytko. W doświadczeniach COBORU jest to najplenniejsza odmiana w tej grupie wczesności. Plonem regularnie przewyższa wzorzec o 25–30 proc. Udział frakcji handlowej w plonie ogólnym – blisko 90 proc. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y i dość odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie zarazą ziemniaka.
KUKLIK – zarejestrowana została w 2003 roku. Rośliny wytwarzają bulwy średniej wielkości. Plon handlowy stanowi do 80 proc. zbioru. Owalnopodłużne bulwy mają po przekrojeniu kolor jasnożółty. Zawierają powyżej 14 proc. skrobi, co sprawia, że po ugotowaniu miąższ jest lekko mączysty. Kuklik jest odporny na mątwika ziemniaczanego i dość odporny na choroby wirusowe, natomiast podatny na zarazę ziemniaczaną – formę  liściową.
GRACJA – w uprawie obecna od 2002 roku. Jest odmianą średnio plenną, w tym samym typie kulinarnym, co Kuklik. Ma bulwy okrągłoowalne, o płytko zagłębionych oczkach i żółtym miąższu. Udział plonu handlowego sięga 85 proc. Jej odporność na choroby jest podobna jak poprzedniej odmiany.
OMAN – do uprawy wszedł w 2005 roku. Bulwy ma kształtne, okrągłoowalne, o bardzo płytkich oczkach. Skórka i miąższ zabarwione są na żółto. Z uwagi na niezbyt duże, ale wyrównane kształtem i wielkością bulwy, nadaje się do paczkowania i sprzedaży w większych sklepach. Po ugotowaniu miąższ nie ciemnieje. Pod względem typu kulinarnego Oman należy do ziemniaków lekko mączystych. Jest odmianą odporną na mątwika ziemniaczanego, średnio odporną na wirusy: Y i liściozwoju, oraz wrażliwą na zarazę.

Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka Strzekęcin

W wiosennej sprzedaży z grupy wczesnych dostępna będzie niewielka już ilość sadzeniaków dwóch odmian: Cykady i Owacji. Większość została sprzedana już jesienią. Do nabycia jest jeszcze Irys, należący co prawda do odmian bardzo wczesnych, ale jak najbardziej nadaje się do uprawy na wczesny zbiór (charakterystykę odmian bardzo wczesnych zamieściliśmy w pierwszym tegorocznym numerze „FarmeraÅh).
CYKADA – w uprawie od 10 lat. Odmiana o dużych, okrągłoowalnych bulwach i żółtym miąższu w typie ogólnoużytkowym. Bardzo dobrze się przechowuje. Rośliny są średnio odporne na choroby wirusowe i podatne na porażenie zarazą ziemniaka.
OWACJA – ta bardzo plenna odmiana została zarejestrowana w 2006 roku. Zarówno plon ogólny, jak i handlowy znacznie przewyższają plon wzorca. Bulwy są bardzo duże (najwyższa wartość w 9 stopniowej skali), okrągłoowalne, o regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka jest żółta, a miąższ jasnożółty. Miąższ surowy ma tendencję do nieznacznego ciemnienia, lecz po ugotowaniu nie ciemnieje. Pod względem kulinarnym Owacja jest odmianą ogólnoużytkową. Jest bardzo odporna na porażenie chorobami wirusowymi, a wrażliwa na zarazę ziemniaka.

HODOWLA ROŚLIN SZYLDAK

Firma dysponuje niewielką już ilością sadzeniaków nowo zarejestrowanej odmiany Cyprian i sadzeniakami Irysa.
CYPRIAN – odmiana nowa, zarejestrowana w 2007 roku. W doświadczeniach COBORU wypadła znakomicie. Charakteryzował ją bardzo dynamiczny rozwój i niezwykle szybkie nagromadzanie plonu z przewagą bulw dużych i bardzo dużych. Frakcja handlowa stanowiła 93 proc. plonu ogólnego. Pełną wegetację odmiana ta  zakończyła przed upływem 110 dni. Równocześnie wykazała się porównywalną do innych odmian odpornością na choroby wirusowe, a znacznie wyższą od nich na zarazę ziemniaka. Jeśli potwierdzi swoje walory w szerokiej uprawie, może być przebojem na miarę Irgi czy Irysa.

EUROPLANT

Oferta firmy jest dosyć szeroka. W wiosennej sprzedaży znajdują się duże ilości sadzeniaków takich odmian, jak: Vineta, Rosalind, Augusta, Ewelina. Dostępne będą także Vitara i Nora, ale w ograniczonej już ilości. Materiał sadzeniakowy odmiany Bellarosa został w całości sprzedany jesienią ubiegłego roku. Aby zagwarantować sobie jej nabycie, najlepiej już teraz złożyć zamówienie. Jego realizacja nastąpi jesienią.
VINETA – wpisana do rejestru w 1999 roku. Należy do odmian w typie kulinarnym sałatkowym. Kłęby są duże, o gładkiej, żółtej skórce. Oczka są płytko zagłębione, a miąższ ma kolor żółty. Odmiana plenna, z blisko 90 proc. udziałem frakcji handlowej w plonie ogólnym. Średnio odporna na choroby wirusowe, ale bardzo podatna na zarazę ziemniaczaną.
ROSALIND – odmiana z 2001   r. Jej plenność jest przeciętna, a udział plonu handlowego wynosi w granicach 90 proc. Cechą wyróżniającą jest czerwone zabarwienie skórki. Miąższ ma zwarty, o żółtym kolorze, w typie kulinarnym B. Wykazuje średnią odporność na choroby wirusowe, a jednocześnie dużą wrażliwość na zarazę ziemniaka – formę liściową.   
AUGUSTA – zarejestrowana w 2003 roku. Może być przeznaczona do bezpośredniego spożycia, chociaż wyhodowana została przede wszystkim do produkcji chipsów. Wytwarza duże, okrągło owalne bulwy z żółtą skórką i płytko zagłębionymi czerwonymi oczkami. Miąższ jest także koloru żółtego. Odmiana wykazuje średnią odporność na choroby wirusowe. Równocześnie jest podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

EWELINA – odmiana plenna, zarejestrowana w 2006 roku. Wytwarza duże, okrągłoowalne bulwy, o płytkich oczkach. Barwa skórki i miąższu jest żółta. Miąższ surowy i po ugotowaniu nie ciemnieje. Typ kulinarny BC, o lekko mączystym miąższu. Odmiana bardzo wrażliwa na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju i bardzo wrażliwa na zarazę ziemniaka.
NORA – weszła do uprawy w 2003 roku. Przydatna do produkcji frytek, ale może być także przeznaczona do bezpośredniego spożycia. Wyróżnia ją wysoka jakość plonu handlowego, którego udział w plonie ogólnym przekracza 95 proc. Bulwy są owalne z płytkimi oczkami i żółtym miąższem. Jej wadą jest podatność na porażenie chorobami wirusowymi i zarazą.
VITARA – odmiana wyhodowana z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia. W Polsce uprawiana jest od 2002 roku. Podłużnoowalne bulwy, o zwartym i żółtym miąższu, pokrywa gładka i cienka skórka. Plennością Vitara nie odbiega od innych odmian w tej grupie wczesności. Plon handlowy sięga 90 proc. plonu ogólnego.

HZPC AGRAS

W Polsce firma zajmuje się przede wszystkim ziemniakami dla przemysłu przetwórczego. Niemniej ma w ofercie także kilka odmian konsumpcyjnych. Z odmian wczesnych oferuje Latonę. Ilość sadzeniaków jest ograniczona ze względu na dużą sprzedaż jesienią.
LATONA – została wpisana do rejestru w 1997 roku. Jest odmianą sałatkową, o dobrym smaku i zwartym miąższu. Bulwy są średniej wielkości, okrągłoowalne z płytko osadzonymi oczkami i żółtą, gładką skórką. Miąższ ma kolor jasnożółty. Odmiana plenna z udziałem frakcji handlowej wynoszącym 90 proc. Latona jest odporna na mątwika ziemniaczanego, przeciętnie odporna na wirusy i podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

Źródło: "Farmer" 03/2008