Podczas spotkania ustalono, że do połowy marca zostanie zrealizowana zapłata za cześć buraków pozakwotowych (około 54 proc.). Cena została ustalona na poziomie 126 zł netto za każdą tonę fizyczną.