Szacuje się, że pod koniec maja opóźnienie w rozwoju upraw roślin jarych liczyło od 14 do nawet 21 dni. Od początku czerwca, kiedy temperatury dobowe wzrosły i nocami nie dochodziło do spadków poniżej 13 stopni Celsjusza, wegetacja buraków bardzo przyspieszyła.

Energia kiełkowania szczególnie ważna w trudnych warunkach

- Dzięki dobremu materiałowi siewnemu pomimo niższych temperatur i wydłużonego okresu wschodów plantatorzy uzyskali dobre obsady roślin na plantacjach – mówi Maciej Grobelny, dyrektor ds. surowcowych Pfeifer & Langen Polska S.A.

Jak dodaje, nasiona, które zamawia dla plantatorów Pfeifer & Langen Polska S.A. charakteryzują się wysoką energią kiełkowania. Rośliny szybciej kiełkują, wschody są bardziej wyrównane niż te rosnące z nasion gorszej jakości.
Z początkiem czerwca temperatura się podniosła i na polach plantatorów z rejonów kontraktacyjnych Pfeifer & Langen Polska rozwój buraków znacząco przyspieszył.

Co można zrobić aby optymalnie wykorzystać pozostały czas na wegetację buraków?

Służby surowcowe koncernu w maju prowadziły aktywne doradztwo w zakresie dostosowania nawożenia azotem, aby pomimo niekorzystnych warunków w kwietniu, dobrze wykorzystać pozostały czas wegetacji.

- Drugą część nawożenia azotem można było wykonywać w fazie 4-6 liści właściwych czyli praktycznie w drugiej połowie maja. Późniejszy termin stosowania ma mniejszy wpływ na przyrost plonu, natomiast zawsze pogarsza jakość wewnętrzną korzeni, powoduje mniejszą polaryzację, zwiększa zawartość melasotworów – wyjaśnia Maciej Grobelny.

Teraz bardzo ważne jest, aby plantatorzy zadbali o potrzebne odżywienie roślin mikroelementami. Na większości plantacji konieczne jest zastosowanie boru, mikroskładnika, którego niedobory mamy w całej Polsce. Bardzo ważne są również zabiegi przeciwko szkodnikom i chorobom grzybowym liści.