Stonka ziemniaczana w tym sezonie z powodu zimnego okresu wczesnowiosennego pojawiła się stosunkowo późno w porównaniu do lat poprzednich. Nie oznacza to, że obecne na plantacji chrząszcze zimowe nie stanowią zagrożenia. Zapłodnione samice zaczynają już składać jaja, a to oznacza, że wkrótce pojawią się na plantacjach żarłoczne larwy. To one szczególnie zagrażają uprawie ziemniaka.

Tymczasem zwalczanie stonki ziemniaczanej staje się coraz trudniejsze, między innymi dlatego, że notuje się obecnie dość powszechną odporność tego szkodnika na większość związków z grupy pyretroidów. Dlatego w zwalczaniu tego szkodnika należy stosować inne grupy związków. Jednym z takim grup są związki neonikotynoidowe, a reprezentantem tej grupy jest acetamipryd - substancja czynna wchodząca w skład preparatu Mospilan 20 SP. 

Nowa rejestracja - wyższa dawka

Obecnie preparat ten uzyskał nową rejestrację (zezwolenie MRiRW nr R - 37/2008 z dnia 29.04.2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 248/2021d z dnia 10.05.2021 r.), na mocy której maksymalna dawka stosowania w uprawie ziemniaka została podwyższona do 0,12 kg/ha. Zmiana ta jest uwarunkowana kilkoma czynnikami – przede wszystkim sygnalizowanymi przez rolników, nasilającymi się problemami ze zwalczaniem stonki, zmianami klimatycznymi wpływającymi na jej fizjologię, wycofaniem zapraw insektycydowych oraz coraz mniejszą liczbą dostępnych substancji czynnych do zwalczania tego szkodnika.

Kiedy zwalczać stonkę?

Jeżeli chodzi o uprawę ziemniaka, ochronę przeciwko stonce należy rozpocząć odpowiednio wcześnie. Najlepszym momentem na zastosowanie Mospilanu jest okres masowego składania jaj i wylęgania się larw pierwszego pokolenia. Niezbędne są więc staranne lustracje, które należy prowadzić już od momentu pojawienia się części zielonych ziemniaka. Takie działania mają na celu zapobiegnie namnożeniu się szkodnika i dotyczą nie tylko Mospilanu, ale każdego stosowanego insektycydu. Warto również wiedzieć, że szkodnik wychodzi z gleby nieregularnie, więc zwykle jeden zabieg insektycydowy jest niewystarczający. Należy wówczas wykonać sekwencję zabiegów stosując produkty zawierające różne substancje czynne. Takie działanie zagwarantuje nam najlepszy efekt.