Nowe rozwiązania przyjęte przez plantatorów i producentów cukru wykorzystują kursy ogłaszane przez Europejski Bank Centralny lub Narodowy Bank Polski.

- Za kurs euro obowiązujący dla płatności związanej z produkcją buraka został wybrany kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpił termin operacyjny, czyli z dnia 29 września 2017 r., i wynosi 4,3042 zł/euro. Według projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r., płatność do powierzchni upraw buraka powinna wynieść 1563,46 zł/ha buraków kwotowych – podkreśla KZPBC.

Krajowa Spółka Cukrowa
- średni kurs NBP z września 2017 r. (4,2702 PLN/EUR) dla ceny buraków kontraktowanych oraz średni kurs NBP z roku gospodarczego 2017/18 dla dodatkowego świadczenia.

Nordzucker
- średni kurs EBC z września 2017 r. (4,269343 PLN/EUR).

Pfeifer & Langen Glinojeck
- średni kurs NBP z roku gospodarczego 2017/18 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,25 PLN/EUR).

- Pfeifer & Langen Polska
- średni kurs NBP z roku gospodarczego 2017/18 (do czasu wyliczenia kursu średniego zastosowanie ma kurs zaliczkowy 4,20 PLN/EUR).

Suedzucker
- średni kurs EBC z września 2017 r. (4,269343 PLN/EUR).