Leszkiewicz poinformował, że 29 marca walne zgromadzenie akcjonariuszy KSC zatwierdzi wyniki spółki za 2010 rok. Spółka osiągnęła ponad 190 mln zysku netto, a przychody przewyższyły 1,5 mld zł.

WZA zdecyduje też o zgromadzeniu środków finansowych, będących częścią wypracowanego zysku na kapitał zapasowy, które potem będą wykorzystane na program wsparcia udziału plantatorów i pracowników w procesie prywatyzacji - dodał wiceminister skarbu.

Uprawnionych do kupna akcji KSC jest ok. 18 tys. plantatorów oraz 1800 jej pracowników. Obu grupom przysługuje bezpłatnie po 15 proc. akcji. Natomiast odpłatnie mają być skierowane w ofercie pozostałe walory. W marcu na walnym KSC zostanie powołany specjalny fundusz, z którego każdy uprawniony będzie mógł wziąć pożyczkę.

Wiceminister skarbu poinformował, że w przyszłym tygodniu powinna być podpisana umowa z doradcą prywatyzacyjnym - konsorcjum firm, w skład którego wchodzi m.in. Bank Zachodni WBK.

Resort skarbu spodziewa się do końca sierpnia wyceny spółki i jej akcji - powiedział.

Oprócz Banku Zachodniego WBK do konsorcjum weszli m.in. Dom Maklerski BZ WBK, Dom Maklerski PKO BP oraz Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Pod koniec września chcielibyśmy przystąpić do kolejnego etapu - opublikowania w prasie ogólnopolskiej, w siedzibie spółki i cukrowniach ogłoszeń zapraszających zainteresowanych udziałem w prywatyzacji KSC. Po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia rozpocznie się procedura zapisów na akcje. Planujemy, że nastąpi to najpóźniej w styczniu 2012 roku - powiedział wiceminister.

W czerwcu przyszłego roku powinniśmy zacząć podpisywać umowy z uprawnionymi do kupna akcji KSC - plantatorami i pracownikami spółki. Harmonogram przewiduje zakończenie prywatyzacji do końca trzeciego kwartału 2012 roku - dodał.

KSC powstała w 2002 r.; jest największym w Polsce i ósmym co do wielkości producentem cukru w Europie. Firma ma blisko 40-procentowy udział w rynku krajowym. W skład koncernu wchodzi obecnie dziewięć oddziałów.