Wykopki w skansenie to odbywające się cyklicznie od lat wydarzenie ściągające do Sierpca tłumy zwiedzających. Są wśród nich zarówno rolnicy, chcący przypomnieć sobie i pokazać młodemu pokoleniu, jak wyglądał zbiór ziemniaków czy uprawa gleby w czasach naszych dziadków, jak również miastowi, którzy z zainteresowaniem przyglądają się nieznanej sobie wcześniej historycznej technologii. Tegoroczną edycję mogliście również podglądać na relacjach na naszym Instagramie, gdzie wkrótce pojawi się również krótki film.

Muzeum Wsi Mazowieckiej

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zajmuje powierzchnię około 60 ha, gdzie wyeksponowane jest kilkanaście zagród z przełomu XIX i XX wieku, a także kościół, kuźnia, wiatrak czy karczma. Najstarszy z prezentowanych zabytków to chałupa drobnoszlachecka pochodząca z 1840 roku. W plenerach i we wnętrzach wiejskich zagród sierpeckiego skansenu powstawały takie polskie filmy, jak "Ogniem i mieczem" czy "Pan Tadeusz".

Orka konnym pługiem jednoskibowym, fot. Maciej Sacha
Orka konnym pługiem jednoskibowym, fot. Maciej Sacha

Zbiór ziemniaków i uprawa tradycyjnymi metodami

Niemal przez cały dzień na kilku polach w obrębie skansenu zwiedzający mogli brać czynny udział w kopaniu ziemniaków. Przed południem przy pomocy motyk rozpoczęły się wykopki w zagrodzie z Rzeszotar Zawad, a w godzinach popołudniowych na pole przy zagrodzie z Jonnego wjechała kopaczka zaprzężona w parę koni. Pod nadzorem pracowników Muzeum zwiedzający mogli zbierać wykopane ziemniaki, a następnie załadować je na podstawiony wóz lub zabrać do domu.

Z kolei na wejściu do muzealnej wsi, w zagrodzie z Izdebna, odbywał się pokaz orki i bronowania. Pole po zebranym wcześniej owsie orane było jednoskibowym pługiem zaprzężonym w konia. W tym miejscu wielu zwiedzających dostrzegało trud pracy naszych przodków, widząc, ile fizycznego wysiłku i czasu wymagała orka niewielkiego kawałka ziemi.

Wykopki kopaczką konną, fot. Maciej Sacha
Wykopki kopaczką konną, fot. Maciej Sacha