W latach o nasilonym występowaniu stonki plantacje mogą być nawet całkowicie zniszczone przez wychodzące z gleby i szukające pożywienia owady dorosłe. Zniszczenie chrząszczy nie stanowi większego problemu, gdyż dużo jest środków zalecanych do jej zwalczania. Trzeba brać pod uwagę okres karencji preparatu, by zebrane ziemniaki były bezpieczne dla zdrowia konsumentów (okres karencji preparatu musi być krótszy od terminu zabiegu do zbioru ziemniaków). Środki stosowane w późniejszych terminach na stadia larwalne przed zbiorem bulw powinny charakteryzować się bardzo krótkim okresem karencji. Do takich preparatów należą: Ammo 250 (okres karencji 2 dni), Bancol 50 WP, Bancol Super 500 SC, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, ProAgro 100 SL i Stonkat 160 SL (3 dni).

Ziemniaki uprawiane na najwcześniejszy zbiór na ogół nie wymagają ochrony przed chorobami (alternarioza, zaraza). Jeśli zbiór prowadzony jest w późniejszych terminach w latach o wczesnym pojawie tych chorób trzeba wykonać zabieg ochronny stosując preparaty o krótkim okresie karencji.
Niedobór opadów oraz ich nierównomierny rozkład są podstawową przyczyną opóźnienia gromadzenia plonu przez ziemniaki. Może to także powodować wiele wad bulw: spękania, pustowatość i nieregularny kształt.

Decydując się na uprawę ziemniaków wczesnych trzeba rozpatrzyć celowość nawadniania. Duże zwyżki plonu jakie uzyskuje się pod wpływem nawadniania (średnio 2,5 t/ha) pozwalają na dość szybki zwrot tej inwestycji.


Źródło: "Farmer" 03/2005