Okazuje się, że w Belgii i Holandii zbiory ziemniaków jadalnych wzrosły o odpowiednio 21 i 24 proc., w Niemczech i we Francji o ponad 19 proc., a w Wlk. Brytanii o 4 proc. Konsekwencją tak znaczącego wzrostu zbiorów i nadwyżki podaży jest znaczący spadek cen ziemniaków w Europie Zachodniej.

- Ceny ziemniaków jadalnych na rynku niemieckim w końcu listopada wynosiły ok. 110 EUR/t, wobec 180 EUR/t w roku ubiegłym i 190 EUR/t w analogicznym okresie 2015 r. Ceny ziemniaków z przeznaczeniem na frytki i chipsy, w zależności od regionu, wynosiły 30-40 EUR/t, wobec 170-200 EUR/t w końcu listopada ubiegłego roku i 110-130 EUR/t dwa lata wcześniej – czytamy w raporcie.

Jak sytuacja wygląda w kraju? - Spożycie ziemniaków w Polsce charakteryzuje się długookresową tendencją spadkową, niezależnie od poziomu cen na rynku. W sezonie 2016/17 mimo znaczącego spadku cen, dobrej jakości i potanienia ziemniaków względem ich podstawowych substytutów, tj. przetworów ziemniaczanych i artykułów zbożowych, bilansowe spożycie ziemniaków nieprzetworzonych zmniejszyło się do 77,5 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca, tj. o 4,5 kg (o 5,5 proc.) w porównaniu z sezonem 2015/2016 – informuje Wiesław Dzwonkowski z IERiGŻ.

Całkowite krajowe spożycie ziemniaków, zarówno świeżych i przetworzonych w sezonie 2016/17 wyniosło 97 kg/mieszkańca i było o 3 kg mniejsze niż w sezonie poprzednim, a w odniesieniu do okresu sprzed dziesięciu lat (sezon 2006/2007) spadek ten wyniósł 24 kg/mieszkańca, tj. o 20 proc.
Jaka czeka nas przyszłość? - W sezonie 2017/2018 bilansowe spożycie ziemniaków nieprzetworzonych przypuszczalnie ponownie się obniży do ok. 96 kg/mieszkańca, co oznacza że na cele konsumpcyjne przeznaczy się ok. 3,7 mln ton ziemniaków, w tym 2,9 mln. ton w formie nieprzetworzonej, a 0,8 mln ton będą stanowić przetwory ziemniaczane (w ekwiwalencie ziemniaków) – podaje Instytut.

Ceny ziemniaków na polskim rynku nadal są niskie, a ich poziom jest dosyć mocno zróżnicowany w zależności od lokalizacji i jakości ziemniaków.

- Tam, gdzie podaż ziemniaków jest największa, w dużym hurcie za ziemniaki pakowane w worki płaci się zaledwie 0,23-0,30 zł/kg. W innych regionach ceny są nieco wyższe i lokalnie mogą nawet przekraczać 0,40 zł/kg. Średni poziom cen na rynkach hurtowych ziemniaków w ostatnim tygodniu listopada był nieznacznie wyższy niż przed miesiącem i wyniósł 0,56 zł/kg, wobec 0,50 zł/kg w analogicznym okresie 2016 r. Krajowe ziemniaki w Broniszach osiągały cenę 0,40-0,55 zł/kg, w Poznaniu 0,47-0,67 zł/kg, w Lublinie 0,60 zł/kg, w Rzeszowie 0,60-0,80 zł/kg, we Wrocławiu 0,50 zł/kg i w Łodzi 0,33-0,67 zł/kg – czytamy w raporcie Rynek rolny.