KZPBC ocenia, że w tym roku tzw. polaryzacja, czyli zawartość cukru w burakach będzie dosyć wysoka i wyniesie 17,5-18 proc. W ubiegłym roku była ona na poziomie trochę ponad 17 proc. Burakami zostało obsiane 196 tys. ha. Zbiory buraków oceniane są na 11,7 mln ton, a plony na ok. 60 ton z hektara.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki, w sezonie 2011/2012 produkcja cukru wyniosła 1859 tys. t i była o 27 proc. większa niż w sezonie poprzednim. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniosła wtedy ok. 190 tys. ha. Średni plon buraków wyniósł ponad 61 ton z ha, a zbiory wzrosły o ponad 16 proc. do 11,6 mln t.

Według KZPBC, jako pierwsze tegoroczną kampanię rozpoczną cukrownie należącego do niemieckiego koncernu Pfeifer& Langen. 4 września ma ruszyć kampania w Miejskiej Górce, w Gostyniu i Środzie (woj. wielkopolskie). Z koncernu Nordzucker pierwsza ruszy cukrownia w Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie) - 11 września, i w tym samym dniu rozpoczną pracę cukrownie Cerekiew (woj. małopolskie) i Strzelin (woj. dolnośląskie) należące do koncernu Südzucker. Z cukrowni skupionych w Krajowej Spółce Cukrowej, jako pierwsza rozpocznie kampanię 22 września br. cukrownia Werbkowice (woj. lubelskie).

W ocenie KZPBC, w tym roku plantatorzy mogą dostać za buraki ok. 190 zł za tonę, podczas, gdy w poprzedniej kampanii było to 174 zł za tonę.

Cena buraków zależy od ceny cukru. Gdy średnia cena sprzedaży cukru białego w obecnym roku gospodarczym (czyli od 1 października 2011 do 30 września 2012 r.) przekroczy cenę referencyjną powiększoną o 40 euro (łącznie 444,4 euro/t cukru), to producent cukru zobowiązany jest podzielić się w równym stopniu z plantatorem uzyskaną nadwyżką. Dodatkowe świadczenie finansowe musi zostać wypłacone najpóźniej do 15 listopada 2012 r. - wyjaśnia KZPBC.

Obecnie prognozowaną wysokość tego świadczenia można obliczyć, bazując na szacunkach średniej ceny sprzedawanego cukru w Polsce. Jeżeli przyjmie się, że cukier średnio kosztuje 700 euro za tonę, a jedno euro - to 4,33 zł., to dodatkowo świadczenie wynosi ok. 77 zł/t buraków o zawartości cukru 16 proc., czyli tyle ponad cenę minimalną (114,04 zł) powinni jeszcze otrzymać plantatorzy.

W 2011 r. ceny cukru na rynku krajowym były wysokie, gdyż w handlu detalicznym ich wzrost wyniósł 48 proc., a w zbycie 37-53 proc. Wysokie ceny utrzymały się także w pierwszych miesiącach 2012 r., mimo dużej produkcji w kampanii 2011/2012.

W ocenie ekspertów IERiGŻ, głównym czynnikiem stymulującym wzrost cen jest przede wszystkim dobra koniunktura na rynkach zewnętrznych, której odzwierciedleniem są wysokie ceny światowe. Według KZPBC, drogi cukier w naszym kraju i w UE - to wynik zbyt niskich kwot produkcyjnych, drogiego importu o raz wysokiego eksportu i bardzo niskich zapasów tego surowca.

Zgodnie z przyznanym przez KE limitem Polska może przeznaczyć na rynek krajowy 1,4 mln ton cukru, jego nadwyżka wytworzona ponad ten limit musi być wyeksportowana poza UE lub przeznaczona na cele przemysłowe, np. do produkcji spirytusu. W 2011 r. krajowa konsumpcja cukru wyniosła ok. 1 mln 540 tys. t, co oznaczało konieczność importu tego surowca.

Jak podaje IERiGŻ, zużycie cukru w Polsce spada, w ubiegłym roku konsumpcja była o 2 proc. mniejsza niż rok wcześniej. Systematycznie maleje bezpośrednie spożycie cukru w gospodarstwach domowych (ok. 600 tys. t), które w 2011 r. spadło do bardzo niskiego poziomu ok. 14,16 kg na osobę. Powodem spadku spożycia były zarówno wysokie ceny detaliczne oraz postępujące zmiany modelu konsumpcji - oceniają eksperci.