Tegoroczny przebieg kampanii pomimo wczesnego rozpoczęcia charakteryzuje się wysokimi plonami szczególnie w rejonie Wielkopolski oraz niższą w porównaniu do poprzednich lat zawartością cukru – podaje LIZ -Rolnicze Doradztwo Buraka Cukrowego.

Pierwsze wrześniowe odstawy w rejonach plantacyjnych: Glinojeck, Gostyń, Miejska Górka, Środa Wielkopolska charakteryzowały się niską zawartością cukru w korzeniach. Średnia nie przekraczała 16 proc., a często wynik nie przekraczał nawet 15 proc.

Wpływ na takie wyniki ma w dużym stopniu dotychczasowy przebieg pogody – duża ilość opadów, szczególnie we wrześniu oraz mniejsze nasłonecznienie w całym okresie wegetacji.

Nieco wyższą zawartością cukru odznaczały się odstawy z pierwszej dekady października, w wielu przypadkach średnia podskoczyła do wartości powyżej 16 proc. Szczególnie dotyczy do cukrowni Gostyń i Miejska Górka tam dzienne średnie zawartości cukru, od początku października nie spadają poniżej wartości progowej (16 proc.).

Plony są wysokie, wyższe niż te uzyskiwane w analogicznym okresie rok temu. Jak dotąd najwyższy średni plon korzeni (dane sprzed tygodnia) uzyskano w rejonie Gostyń – 69,1t/ha, następnie Środy Wielkopolskiej 66,3 t/ ha. Na plantacjach w rejonie Miejskiej Górki średnio uzyskuje się 60,4 t korzeni/ha. Najniżej jak dotąd uzyskano w rejonie Glinojecka, w tym regionie średni plon oszacowano na poziomie 59,4t/ha.