Informacje podane przez Pfeifer & Langen wskazują, że średnie plony buraków cukrowych i cukru z 1ha z dotychczas rozliczonych dostaw są o około kilkanaście ton wyższe niż te uzyskane w wyjątkowo suchym sezonie wcześniejszym.

Najwyższy średni plon korzeni uzyskano w rejonie Środy Wielkopolskiej. Tam buraki plonowały na poziomie 67 t/ha, średni plon cukru w tym regionie oszacowana na 11,3 t/ha. Niewiele niżej bo na około 66t/ha oceniono średni plon w rejonie plantacyjnym Gostynia. Uzyskano tu jednak najwyższy plon cukru - średnio 11,4 t/ha. Na plantacjach w rejonie okolicach Glinojecka średnio uzyskano 62 t korzeni/ha, a plon cukru - 10,9 t/ha. Najniżej plonowały buraki w okolicy Miejskiej Górki. Oszacowano w tym regionie średni plon na poziomie 59t/ha, a plon cukru na 10,3 t/ha.

Jak podaje LIZ– Rolnicze Doradztwo Buraka Cukrowego, na podstawie rozliczonych dostaw można wywnioskować, że nadal utrzymują się spore rozbieżności pomiędzy wynikami poszczególnych plantatorów. W tym samym rejonie plantacyjnym zdarzały się pojedyncze plantacje z których z 1 ha uzyskano nawet 100 ton korzeni i jednocześnie takie, których średni plon nie przekroczył 50t/ha. Duże zróżnicowanie plonów w tych samych rejonach świadczy o tym, że oprócz warunków pogodowych i wyboru odmiany ogromną rolę odgrywa uprawa, ochrona oraz nawożenie plantacji.

Na wysokie wyniki, szczególny wpływ miały dogodne warunki meteorologiczne sprzyjające od początku burakom cukrowym. Z wyjątkiem suchego września w rejonie plantacyjnym panowały dobre warunki dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Szczególnie wysokie plony odnotowano w przypadku późnych dostaw korzeni.