Wśród odmian ziemniaków, zarejestrowanych w roku 2005, połowę stanowią odmiany zagraniczne, głównie niemieckie i holenderskie. Pozostałe pochodzą z hodowli krajowej. Nowością jest pierwsza odmiana pochodząca ze Szkocji – Courlan. Wprowadzono jedną odmianę bardzo wczesną, dwie odmiany wczesne, siedem odmian z grupy średnio wczesnych, trzy średnio późne i dwie odmiany późne. Na 15 odmian tylko dwie to odmiany skrobiowe. Wśród nowych odmian aż 7 wykazuje się przydatnością do przetwórstwa na chipsy, natomiast 6 - na frytki.

W polskim rejestrze znajduje 126 odmian ziemniaków, wśród których są 93 odmiany jadalne i 33 - skrobiowe. Z hodowli zagranicznych pochodzi 46 odmian, co stanowi już 36proc. wszystkich dopuszczonych w Polsce do obrotu.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę odmian wpisanych do rejestru w tym roku, na podstawie badań Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Podawany przy opisie plon handlowy oznacza ilość bulw z hektara o średnicy poprzecznej powyżej 40 mm. Skala odporności na choroby w skali od 1 do 9 oznacza: 1 - brak odporności, 9 - odporność całkowitą (rośliny nie porażają się daną chorobą).

Courlan.
Odmiana jadalna, bardzo wczesna, okres wegetacji - 104 dni. Cechują ją bardzo niskie plony - 28 t/ha, w tym plon handlowy – 26,4 t/ha, co stanowi jedynie 68 proc. średniego plonu z grupy odmian bardzo wczesnych. Bulwy zawierają 15,8 proc. skrobi, są dość duże, okrągłe, o bardzo regularnym kształcie i dość płytkich oczkach. Skórka barwy żółtej, miąższ jasnożółty. Odmiana w typie kulinarnym BC-C, o lekko mączystym miąższu i o zdecydowanie dobrym smaku. Ciemnienie miąższu surowego jest bardzo małe, po ugotowaniu nie ciemnieje, nawet po 24 godzinach. Odmiana ta ma niewielką skłonność do występowania bulw z rdzawą plamistością miąższu. Przydatna do przetwórstwa na chipsy. Jest to odmiana mątwikoodporna, bardzo podatna na wirusa Y i zarazę ziemniaka, nieznacznie bardziej odporniejsza na wirusa liściozwoju. Ze względu na dużą podatność na wirusy odmiana będzie bardzo trudna w nasiennictwie, dlatego zaleca się prowadzenie jej upraw nasiennych jedynie na północy kraju. Uprawę towarową można prowadzić w całym kraju, przy czym będzie ona wymagała częstej wymiany sadzeniaków. Odmiana szkocka, pochodząca z Scotisch Agricultural Science Agency.

Odporność na choroby: wirus Y – 3-4, wirus liściozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka - 2.

Oman.
Odmiana jadalna, wczesna, okres wegetacji - 110 dni. Jej możliwości plonotwórcze są średnie: plon ogólny 39 t/ha, w tym plon handlowy – 36,2 t/ha. Bulwy zawierają 14,7 proc. skrobi, są duże, okrągłoowalne, o bardzo regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka i miąższ koloru żółtego. Odmiana w typie kulinarnym B-BC, o lekko zwięzłym miąższu i dobrym smaku. Miąższ surowy i po ugotowaniu nie ciemnieje, bardzo małe ciemnienie miąższu gotowanego po 24 godzinach. Polecana do przetwórstwa na frytki. Odmiana mątwikoodporna, o dość niskiej odporności na wirusy Y i liściozwoju oraz zarazę ziemniaka. Odmiana będzie trudna w produkcji nasiennej, dlatego zaleca się prowadzenie jej upraw nasiennych jedynie na północy Polski. W produkcji towarowej polecana do uprawy w całym kraju, z tym że należy się liczyć z częstszą wymianą sadzeniaków. Odmiana wyhodowana w Hodowli Ziemniaka w Zamar¬tem.

Odporność na choroby: wirus Y – 5-6, wirus liściozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 3.
Veronie.
Odmiana jadalna, wczesna, okres wegetacji - 114 dni. W ostatnich dwóch latach przeciętne plony wynosiły ponad 41 t/ha, w tym plon handlowy – 39 t/ha. Bluwy zawierają 14,4 proc. skrobi, są duże, okrągłoowalne, o bardzo regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka i miąższ koloru żółtego. Odmiana w typie kulinarnym BC, o lekko zwięzłym miąższu i dobrym smaku. Miąższ zarówno surowy, po ugotowaniu, jak i po 24 godzinach nie ciemnieje. Polecana głównie do bezpośredniego spożycia. Odmiana mątwikoodporna, bardzo podatna na wirusa Y i nieznacznie mniej na wirusa liściozwoju, co kwalifikuje ją do odmian, które będą sprawiały duże trudności w produkcji nasiennej. Dlatego zaleca się prowadzenie jej upraw nasiennych jedynie na północy kraju. Podatna również na zarazę ziemniaka. W uprawie towarowej w rejonach centralnej i południowej Polski będzie wymagać częstszej wymiany sadzeniaków. Odmiana holenderska, pochodząca z Van Rijn.

Odporność na choroby: wirus Y – 3-4, wirus liściozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 3.

Adam.
Odmiana skrobiowa, średnio wczesna, o zróżnicowanej w latach długości wegetacji - od 119 do 132 dni. Średni plon poniżej 40 t/ha, w tym plon handlowy – 36 t/ha. Bulwy charakteryzują się wysoką zawartością skrobi, powyżej średniej dla tej grupy odmian - 18,8 proc. są dość duże, okrągłoowalne, o bardzo regularnych kształtach i dość płytkich oczkach. Skórka żółta, miąższ biały. Odmiana w typie kulinarnym C, mączystym, o dość dobrym smaku. Skłonność do ciemnienia miąższu surowego, jak i po ugotowaniu bardzo mała. W niekorzystnych latach bulwy mogą wykazywać niewielką skłonność do pękania. Przydatna do przetwórstwa na frytki. Odmiana mątwikoodporna, może sprawiać trudności w nasiennictwie ze względu na bardzo niską odporność na wirusa Y i nieznacznie wyższą na wirusa liściozwoju, dlatego zaleca się prowadzić plantacje nasienne tej odmiany jedynie na północy kraju. Dość podatna również na zarazę ziemniaka. Przy uprawie towarowej będzie wymagała częstszej wymiany sadzeniaków. Odmiana wyhod¬owana w Hodowli Roślin w Szyldaku.

Odporność na choroby: wirus Y – 3-4, wirus liściozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 3.

Agnes.
Odmiana jadalna, średnio wczesna, okres wegetacji - 140 dni. Ma duże możliwości plonotwórcze: średni plon ogólny – 44 t/ha, w tym plon handlowy – 40,7 t/ha. Zawartość skrobi lekko podwyższona - 16,6  proc. Odmiana o bulwach dość dużych, okrągłoowalnych, o bardzo regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka bulw barwy żółtej, miąższ jasnożółty do żółtego. Ciemnienie miąższu surowego bardzo małe, natomiast po ugotowaniu nie ciemnieje, nawet po 24 godzinach. Odmiana w typie kulinarnym BC-C, o lekko mączystym miąższu i dobrym smaku. Polecana do przetwórstwa na frytki i chipsy.
Odmiana mątwikoodporna, o dość znacznej odporności na wirusa liściozwoju i zarazę ziemniaka. Mimo tego może być trudna w nasiennictwie ze względu na niską odporność na wirusa Y. Zalecana do produkcji nasiennej raczej na północy kraju. Polecana do uprawy towarowej w całym kraju.
Odmiana niemiecka, pochodząca z Europlant.

Odporność na choroby: wirus Y – 5-6, wirus liściozwoju – 7, zaraza ziemniaka – 5.

Elanda.
Odmiana jadalna, średnio wczesna, o zróżnicowanej w latach długości wegetacji: od 124 do 143 dni. W ostatnich dwóch latach dawała bardzo wysokie plony: 48,6 t/ha, w tym plon handlowy – 44,9 t/ha. Bulwy zawierają bardzo mało skrobi - 12,9 proc. są dość duże, okrągłoowalne, o bardzo regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka i miąższ koloru żółtego. Odmiana w typie kulinarnym B, o zwięzłym miąższu i dobrym smaku. Ciemnienie miąższu surowego bardzo małe, natomiast po ugotowaniu nie ciemnieje, nawet po 24 godzinach. Przydatna głównie do bezpośredniego spożycia.
Odmiana mątwikoodporna, podatna zarówno na wirusa Y, jak i liściozwoju i z tego względu kwalifikuje się do odmian, które będą trudne w produkcji nasiennej. Dlatego zaleca się prowadzenie jej upraw nasiennych jedynie na północy kraju. Dość podatna również na zarazę ziemniaka. W uprawie towarowej w rejonach o wysokim zagrożeniu wirusami będzie wymagała częstszej wymiany sadzeniaków.
Odmiana wyhodowana w Hodowli Ziemniaka w Zamartem.

Odporność na choroby: wirus Y – 5-6, wirus liściozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 3.
Fribona.
Odmiana jadalna, średnio wczesna, okres wegetacji - 134 dni. Plonuje podobnie jak odmiany Adam i Oman – 40 t/ha, w tym plon handlowy – 37,6 t/ha. Bulwy zawierają 15,9 proc. skrobi, są duże do bardzo dużych, w kształcie od owalnego do okrągłoowalnego, bardzo regularne, z płytkimi oczkami. Skórka bulw i miąższ koloru żółtego. Miąższ surowy nie ciemnieje, natomiast po ugotowaniu ciemnienie bardzo małe. Odmiana w typie kulinarnym B-BC, o lekko zwięzłym miąższu i dobrym smaku. W niektórych latach może wykazywać się podwyższoną zawartością solaniny w bulwach. Przydatna do przetwórstwa na frytki i chipsy, mątwikoodporna.
Cechą wyróżniającą tę odmianę, w porównaniu z innymi, zarejestrowanymi w tym roku, jest relatywnie wysoka odporność na wirusa Y i liściozwoju, co kwalifikuje ja wstępnie do odmian względnie łatwych w produkcji nasiennej. Zaleca się prowadzenie produkcji nasiennej w rejonach Polski północnej, północno-wschodniej i centralnej. W latach o niskim zagrożeniu wirusami może się również udać na południu kraju, pod warunkiem systematycznego zwalczania mszyc. Uprawa towarowa możliwa jest w całym kraju, bez konieczności bardzo częstej wymiany sadzeniaków. Dość podatna na zarazę ziemniaka.
Odmiana niemiecka, pochodząca z Europlant.

Odporność na choroby: wirus Y – 7, wirus liściozwoju – 8, zaraza ziemniaka – 4.

Marlen.
Odmiana jadalna, średnio wczesna, okres wegetacji - 132 dni. Cechuje ją wysoki potencjał plonotwórczy: plon ogólny – 46,7 t/ha, w tym plon handlowy – 42,7 t/ha. Bulwy zawierają 15,9 proc. skrobi, są duże, okrągłe do okrągłoowalnych, o regularnym kształcie i dość płytkich oczkach. Skórka żółta. Miąższ jasnożółty do żółtego. Odmiana w typie kulinarnym BC, o lekko mączystym miąższu i dobrym smaku. Miąższ surowy i po ugotowaniu nie ciemnieje, nawet po 24 godzinach. Polecana do przetwórstwa na chipsy. W niektórych latach (niekorzystne warunki pogodowe) bulwy mogą wykazywać niewielką skłonność do pękania.
Odmiana mątwikoodporna, podatna na wirusy Y i liściozwoju oraz zarazę ziemniaka. Niska odporność na wirusy kwalifikuje ją do odmian trudnych w produkcji nasien¬nej, dlatego zaleca się prowadzenie jej upraw nasiennych na północy kraju. W uprawie towarowej będzie wymagała częstszej wymiany sadzeniaków.
Odmiana holenderska, pochodząca z Agrico.

Odporność na choroby: wirus Y – 5-6, wirus liściozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 3.

Niagara.
Odmiana jadalna, średnio wczesna, okres wege¬tacji - 144 dni. Plonuje najwyżej spośród odmian zarejestrowanych w roku 2005 – 53,1 t/ha, w tym plon handlowy – 49,2 t/ha. Bulwy zawierają 13,8 proc. skrobi, są duże, okrągłoowalne, o dobrej regularności kształtu i dość płytkich oczkach. Mają żółtą skórkę, a miąższ jasnożółty. Miąższ surowy ma małą skłonność do ciemnienia, ale po ugotowaniu nie ciemnieje. Odmiana w typie kulinarnym B, o zwięzłym, sałatkowym miąższu i dobrym smaku. Przydatna głównie do bezpośredniego spożycia.
Odmiana mątwikoodporna, o wysokiej odporności na wirusa Y, a niskiej na wirusa liściozwoju. Jest średnio odporna na zarazę ziemniaka. Można ją wstępnie zakwalifikować do odmian średnio trudnych w produkcji nasiennej. Prowadzenie produkcji nasiennej będzie możliwe w rejonach Polski północnej, północno-wschodniej i centralnej. Uprawa towarowa możliwa w całym kraju, jednak przy wysokim porażeniu wirusem liściozwoju wymagać będzie wymiany sadzeniaków, ze względu na możliwość znacznych spadków plonu.
Odmiana wyhodowana w Hodowli Ziemniaka w Zamartem.

Odporność na choroby: wirus Y – 8, wirus liś¬ciozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 5.

Roxana.
Odmiana jadalna, średnio wczesna, okres wegetacji - 130 dni. Plonuje dość wysoko – 45,7 t/ha, w tym plon handlowy – 43,2 t/ha. Bulwy zawierają 13,8 proc. skrobi, są bardzo duże, okrągłoowalne, bardzo regularne, o płytkich oczkach. Skórka bulw i miąższ koloru żółtego. Zarówno miąższ surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje, nawet po 24 godzinach od gotowania. Odmiana w typie kulinarnym AB-B, o bardzo zwięzłym miąższu i dość dobrym smaku. W niekorzystnych latach ma niewielką skłonność do większego kumulowania solaniny w bulwach. Przeznaczona głównie do bezpośredniego spożycia.
Odmiana mątwikoodporna, o średniej odporności na wirusa Y, ale znacznie bardziej podatna na wirusa liściozwoju i zarazę ziemniaka. Podobnie jak odmianę Niagara, można ją wstępnie zakwalifikować do odmian średnio trudnych w nasiennictwie. Prowadzenie produkcji nasiennej będzie możliwe w rejonach Polski północnej, północno-wschodniej i centralnej. Uprawa towarowa możliwa w całym kraju, ale będzie wymagać wymiany sadzeniaków, przy wysokim porażeniu wirusem liściozwoju ze względu na możliwość znacznych spadków plonu.
Odmiana niemiecka, pochodząca z Europlan.

Odporność na choroby: wirus Y – 7, wirus liściozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 4.

Jelly.
Odmiana jadalna, średnio późna, o zróżnicowanej w niektórych latach długości wegetacji: od 138 do 146 dni. Obok odmiany Niagara najbardziej plenna wśród nowych odmian: plon ogólny – 52,6 t/ha, w tym plon handlowy – 51,2 t/ha, zdecydowanie wyższy niż u odmiany Niagara. Bulwy zawierają 14,9 proc. skrobi, są bardzo duże, okrągłoowalne, o bardzo regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka i miąższ barwy żółtej. Odmiana w typie kulinarnym B-BC, o lekko mączystym miąższu i o zdecydowanie dobrym smaku. Miąższ surowy nie ciemnieje, po ugotowaniu brak ciemnienia nawet po 24 godzinach. Charakteryzuje się niską zawartością solaniny w bulwach. Przydatna głównie do przerobu na chipsy.
Odmiana mątwikoodporna, podatna na wirusy Y, M i liściozwoju, średnio odporna na zarazę ziemniaka. Ze względu na dużą podatność na wirusy odmiana będzie trudna w nasiennictwie, dlatego zaleca się prowadzenie jej upraw nasiennych jedynie na północy kraju. Uprawę towaro¬wą można prowadzić w całym kraju, przy czym należy się liczyć z częstą wymianą sadzeniaków.
Odmiana niemiecka, pochodząca z Europlant.

Odporność na choroby: wirus Y – 5, wirus M – 5, wirus liściozwoju – 5, zaraza ziemniaka – 5.

Roko.
Odmiana jadalna, średnio późna, okres wegetacji - 144 dni. Ma duży potencjał plonotwórczy: plon ogólny - 46,3 t/ha, w tym plon handlowy – 44,1 t/ha. Bulwy zawierają 14,8 proc. skrobi, są duże, okrągłoowalne, o bardzo regularnym kształcie i płytkich oczkach. Jedyna wśród nowych odmian mająca czerwoną skórkę, a w rejestrze jest już piątą taką odmianą. Miąższ kremowy. Odmiana w typie kulinarnym B-BC, o lekko zwięzłym miąższu i dobrym smaku. Ciemnienie miąższu surowego małe, po ugotowaniu nie ciemnieje. W niektórych latach może występować niewielka skłonność do rdzawej plamistości miąższu. Polecana głównie do bezpośredniego spożycia.
Odmiana mątwikoodporna, o wysokiej odporności na wirusa Y, a podatna na wirusa liściozwoju i na zarazę ziemniaka. Można ją wstępnie zakwalifikować do odmian średnio trudnych w nasiennictwie. Prowadzenie produkcji nasiennej będzie możliwe w rejonach Polski północnej, północno-wschodniej i centralnej. W latach o niskim zagrożeniu wirusami może się również udać na południu kraju, pod warunkiem systematycznego zwalczania mszyc. Uprawa towarowa możliwa w całym kraju, jednak przy wysokim porażeniu wirusem liściozwoju wymagać będzie częsts¬zej wymiany sadzeniaków ze względu na możliwość znacznych spadków plonu.
Odmiana holenderska, pochodząca z Agrico.

Odporność na choroby: wirus Y – 8, wirus liś¬ciozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 4.

Wist.
Odmiana jadalna, średnio późna, okres wegetacji - 148 dni. W ostatnich dwóch latach średnie plony tej odmiany wynosiły ponad 45 t/ha, w tym plon handlowy – 40,5 t/ha. Charakteryzuje się znaczną, jak na odmianę jadalną, zawartością skrobi – 18,4 proc. Bulwy dość duże, owalne, o regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka żółta, miąższ kremowy. Odmiana w typie kulinarnym BC-C, o lekko mączystym miąższu i dobrym smaku. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje, również po 24 godzinach. Polecana głównie do przetwórstwa na chipsy, w mniejszym stopniu na frytki.
Odmiana mątwikoodporna, o niskiej odporności na wirusa liściozwoju, jednak zdecydowanie znaczniej odporna na wirusa Y i zarazę ziemniaka. Odmianę tę można wstępnie zakwalifikować, podobnie jak Niagarę, Roxanę i Roko, do odmian, które będą sprawiały średnią trudność w produkcji nasiennej. Zaleca się prowadzenie jej upraw nasiennych w rejonach Polski północnej, północno-wschodniej i centralnej. W latach o niskiej presji infekcyjnej wirusów może się również udawać na południu kraju, pod warunkiem przestrzegania poprawnej ochrony przed mszycami, zgodnej z sygnalizacją. W uprawie towarowej w rejonach centralnej i południowej Polski będzie wymagać wymiany sadzeniaków, przy wysokim porażeniu wirusem liściozwoju. Odmiana polska, wyhodowana w PMHZ Strzekęcin.

Odporność na choroby: wirus Y – 8, wirus liś¬ciozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 6.
Inwestor.
Odmiana skrobiowa, późna, okres wegetacji - 151 dni. Plonuje wysoko – 46,5 t/ha, w tym plon handlowy – 40,2 t/ha. Charakteryzuje się wysoką zawartością skrobi, powyżej średniej dla tej grupy odmian - 20,5 proc. Bulwy średniej wielkości, okrągłe, o dość dobrej regularności kształtu i dość płytkich oczkach. Skórka żółta, miąższ kremowy. Odmiana w typie kulinarnym C, mączystym miąższu i dobrym smaku. Skłonność do ciemnienia miąższu surowego bardzo mała, po ugotowaniu nie ciemnieje. W porównaniu z innymi odmianami zarejestrowanymi w tym roku wykazuje podwyższoną zawartość solaniny w bulwach. Przydatna do przetwórstwa na frytki i chipsy.
Odmiana mątwikoodporna, o wysokiej odporności na wirusa Y i zarazę ziemniaka, ale dość podatna na wirusa liściozwoju. Możliwość prowadzenia plantacji nasiennych tej odmiany w rejonach Polski północnej, północno-wschodniej i centralnej. W latach o niskiej presji infekcyjnej wirusów może się również udawać na południu kraju, pod warunkiem systematycznego zwalczania mszyc na plantacji. W uprawie towarowej w rejonach centralnej i południowej Polski będzie wymagać wymiany sadzeniaków jedynie przy wysokim porażeniu wirusem liściozwoju.
Odmiana polska, wyhodowana w PMHZ Strzekęcin.

Odporność na choroby: wirus Y – 7, wirus liś¬ciozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 7.

Medea.
Odmiana jadalna, późna, okres wegetacji - 150 dni. Ma duże możliwości plonotwórcze: średni plon ogólny – 46,1 t/ha, w tym plon handlowy – 42,8 t/ha. Bulwy zawierają 14,8 proc. skrobi, są duże, od owalnych do okrągłoowalnych, bardzo regularne, z płytkimi oczkami. Skórka bulw barwy żółtej, miąższ jasnożółty. Miąższ surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Odmiana w typie kulinarnym B, o zwięzłym, sałatkowym miąższu i dobrym smaku. Polecana głównie do bezpośredniego spożycia.
Odmiana mątwikoodporna, o dość wysokiej odporności na wirusa Y i zarazę ziemniaka, przy tym dość podatna na wirusa liściozwoju. Zaleca się prowadzenie jej upraw nasiennych w rejonach Polski północnej, północno-wschodniej i centralnej. W latach o niskiej presji infekcyjnej wirusów może się również udawać na południu kraju, pod warunkiem systematycznych zabiegów zwalczania mszyc. W uprawie towarowej w rejonach centralnej i południowej Polski będzie wymagać częstszej wymiany sadzeniaków, przy wysokim porażeniu wirusem liściozwoju, ze względu na możliwość wystąpienia znacznych spadków plonu. Odmiana polska, wyhodowana w Hodowli Ziemniaka w Zamartem.

Odporność na choroby: wirus Y – 7, wirus liś¬ciozwoju – 5-6, zaraza ziemniaka – 6,5.

Początek roku przyniósł polski¬emu rolnictwu wysyp kolejnych nowych odmian ziemniaków. Wszystkie charakteryzują się wieloma cennymi cechami gospodarczymi. O popularności i powszechności wykorzystywania danej odmiany decydują często przyzwyczajenia konsumentów i wymagania przemysłu przetwórczego. Coraz to nowsze odmiany ziemniaków, które spełniają coraz wyższe wymagania rynku, przede wszystkim potrzeby przemysłu przetwórczego, są jednak coraz podatniejsze na choroby, zwłaszcza wirusowe, które mają największe znaczenie w nasiennictwie tych roślin.
Do niedawna odmiany krajowe były przede wszystkim wysoce odporne na choroby, mniejszą uwagę zwracano natomiast na ich walory smakowe czy przetwórcze. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat kierunek hodowli krajowej zmienił się zgodnie z tym, jaki od lat obowiązywał w Europie Zachodniej. A tam preferowano odmiany smaczne i przydatne dla przemysłu przetwórczego, nie zwracając szczególnej uwagi na odporność odmian na choroby.


Wielu rolników chciałoby kupić sadzeniaki odmian, które ostatnio wpisano do rejestru. Kieruje nimi z jednej strony ciekawość, a z drugiej - chęć spróbowania czegoś nowego, często postrzeganego jako lepszego. W roku, w którym odmiana została zarejestrowana, nie ma jednak w sprzedaży dostatecznej ilości sadzeniaków tych odmian. Wyjątkiem są odmiany zagraniczne, których sadzeniaki są praktycznie w początkowym okresie sprowadzane z krajów zachodnich. Większe ilości sadzeniaków najnowszych odmian będą z pewnością dostępne już za rok. W Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie prowadzona jest od wielu lat baza danych ofert sprzedaży kwalifikowanego materiału sadzeniakowego wszystkich odmian zarejestrowanych w Polsce, również tych z roku 2005. Można w niej umieścić za niewielką opłatą swoją ofertę sprzedaży ziemniaków lub bezpłatnie zasięgnąć informacji o możliwości zakupu konkretnych odmian w całym kraju.

Źródło: "Farmer" 05/2005