W grudniu ubiegłego roku informowano nas o opóźniających się terminach odbioru buraków cukrowych. Problem szczególnie był widoczny w Wielkopolsce. 

Grudzień 2021 natomiast na tle lat ubiegłych okazał się stosunkowo zimnym miesiącem. Bywały śniegi, mrozy i wiały silne wiatry. To nie sprzyjało przechowywanym na pryzmach korzeniom. Dochodziło do licznych przemrożeń, korzenie ciemniały, gniły. Z każdym dniem ich jakość ulegała pogorszeniu. W nienajlepszym stanie były także pryzmy okrywane agrowłókniną. Wiatry zrywały i niszczyły okrywę, co sprawiało, że nie stanowiła ona żadnej bariery ochronnej podczas okresu działania niskich temperatur. 

Środki do produkcji znajdziesz na Giełdzie Rolnej!

Doszło więc do porozumienia

W związku z powyższym zdecydowano, że będzie zmiana warunków do kampanii 2021/2022.  Polega ona na tym, że do każdej fizycznej tony buraków dostarczonej w styczniu 2022 zostanie wypłacona dodatkowa jednorazowa premia za trudne warunki odbioru buraków w wysokości odpowiednio:

- za buraki dostarczone od 1 do 7 stycznia - 2 zł.
- za buraki dostarczone od 8 do 14 stycznia - 4 zł.
- za buraki dostarczone od 15 do 29 stycznia - 6 zł.

Pozbawione okrywy buraki na pryzmach szybko przybrały ciemniejszą barwę Fot. A. Kobus
Pozbawione okrywy buraki na pryzmach szybko przybrały ciemniejszą barwę Fot. A. Kobus

Natomiast buraki niekontraktowane zostały objęte zwyżką ceny z tytułu dostawy po 10 grudnia w takiej samej wysokości jak buraki kontraktowane.

Przemrożone korzenie tracą swoją wartość technologiczną Fot. A. Kobus
Przemrożone korzenie tracą swoją wartość technologiczną Fot. A. Kobus

Jakie ceny za korzenie w kampanii 2022/2023?

Jednocześnie uległa zmiana warunków na kampanię 2022/2023:

• Podwyższona została cena za buraki kontraktowane na 34 Euro/t buraków o standardowej jakości (zaw. cukru 16% i strata wydatku 2%).

• Plantatorzy, którzy dostarczą buraki ze średnią teoretyczną stratą wydatku większą niż wartość 2% będą rozliczeni jak przy stracie równej 2%.

• Plantatorzy, którzy dostarczą buraki ze średnią teoretyczną stratą wydatku niższą niż wartość 2 % będą rozliczeni wg. osiągniętego wyniku teoretycznej straty wydatku.

• Cena buraków niekontraktowanych będzie wynosić 100 zł/tonę fizyczną.

• Zwyżka ceny buraków dostarczanych przed 1 października i po 10 grudnia będzie obowiązywała również do buraków niekontraktowanych.

Jakie ceny za nasiona?

Jak poinformował koncern, ceny za nasiona buraka cukrowego na rok 2022 pozostały na poziomie jak w roku 2021. Producent Cukru rozpoczął już wysyłanie materiału siewnego do plantatorów, którzy podpisali umowę na rok 2022/2023.