• Cena buraków kontraktowanych na kampanię 2023/24 została ustalona w Nordzucker Polska S.A. na poziomie minimum 40 €/t. 
  • Podjęto także decyzję o podwyższeniu o 3,5 €/t bazowych cen buraków we wszystkich umowach z ceną stałą oraz gwarancji premii ze sprzedaży cukru min. 3,5 €/t. w przypadku kontraktów z ceną zmienną w kampanii 2022/23.

Niestabilna sytuacja na rynku, wzrost kosztów i cen paliw, nawozów oraz innych środków produkcji to tylko niektóre z wyzwań, z którymi musieli zmierzyć się w ostatnich miesiącach zarówno Plantatorzy buraków cukrowych, Producenci jak i Odbiorcy cukru.

Jak podaje Spółka, z uwagi na trudną sytuację w branży rolniczej, Nordzucker Polska, chcąc zapewnić konkurencyjność uprawy i rentowność produkcji buraków cukrowych ustaliła nowe ceny na kampanię 2023/24. W uzgodnieniu z przedstawicielami Plantatorów obowiązywać będzie umowa 1-roczna z ceną zmienną, w której cena za buraki kontraktowane przy zawartości cukru 16% wynosić będzie nie mniej niż 40 €/t. W tym wariancie umowy Plantatorzy mogą otrzymać premię w zależności od cen sprzedaży cukru.

W kontraktach wieloletnich obowiązujących w kampanii 2023/24 ceny również zostały podniesione. Cena buraków kontraktowanych (16%) w umowach wieloletnich z ceną stałą wynosić będzie 40 €/t, natomiast w umowach wieloletnich z ceną zmienną wyniesie ona nie mniej niż 40 €/t, bowiem spółka gwarantuje premię ze sprzedaży cukru minimum 7,40 €/t.

Ponadto podjęto decyzję o podwyższeniu cen także w kampanii 2022/23. Ceny bazowe buraków we wszystkich umowach z ceną stałą zostaną podwyższone o 3,5 €/t. Natomiast dla wszystkich umów z ceną zmienną spółka gwarantuje premię ze sprzedaży cukru w wysokości minimum 3,5 €/t buraków. Zmiany te dotyczą wszystkich umów obowiązujących w zbliżającej się kampanii, również tych wieloletnich. To kolejna podwyżka cen, na którą zdecydował się koncern w ostatnich miesiącach.

- Mijający rok zapewne na długo zapadnie w pamięć rolnikom, ponieważ tak nieprzewidywane otoczenie i uwarunkowania rynkowe budziły spory niepokój. Rozchwianie rynków rolnych, energii, paliw czy gazu wpłynęło w dużym stopniu na opłacalność produkcji w wielu obszarach branży rolno-spożywczej. Dlatego stała analiza dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej jest niezbędna, aby wypracować porozumienie zapewniające rentowność wszystkim uczestnikom rynku. Bierzemy pod uwagę wiele czynników, decydujących o wysokości zarobku Plantatorów, nie tylko cenę bazową. W tym celu wprowadziliśmy kilka mechanizmów w umowach, które podnoszą zysk z produkcji buraków i istotnie wpływają na finalne rozliczenie Plantatorów. - mówi Marcin Lechowski, Prezes Zarządu Nordzucker Polska.

Czynniki wpływające na rentowność uprawy

Mimo, że podstawowym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność uprawy jest cena bazowa surowca, oceniając rentowność produkcji buraków warto wziąć pod uwagę pozostałe warunki umowy. Plantatorom współpracującym z Nordzucker Polska S.A. zagwarantowane są również inne narzędzia, służące redukcji kosztów, związanych z uprawą buraków cukrowych. Jako jedyny producent w Polsce spółka organizuje oraz w całości pokrywa koszty logistyki surowca, dzięki czemu nie obciąża to finansowo plantatorów, ani nie ponoszą oni ryzyka związanego z organizacją dostaw buraków do cukrowni. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie, plantatorzy mają również gwarancję, że za buraki ponadkontraktowe otrzymają taką samą cenę, jak za kontraktowe.

Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla rolników, którzy uzyskują większe niż zakładane pierwotnie plony, które często są niemożliwe do precyzyjnego oszacowania, np. ze względu na zmienność warunków pogodowych. Warto więc pamiętać, że przy porównywaniu ofert, należy brać pod uwagę nie tylko cenę bazową, ale też inne elementy, które wpływają na wynik finansowy ze sprzedaży surowca.