W ubiegłym roku zwiększenie powierzchni uprawy ziemniaków w porównaniu do ubiegłorocznej nastąpiło w 9 województwach, przy czym największy wzrost powierzchni uprawy ziemniaków wystąpił w województwach: lubelskim (o 7,4 tys. ha), lubuskim (o 2,7 tys. ha), pomorskim (o 2,2 tys. ha), a najmniejszy w opolskim (0,4 tys. ha, kujawsko-pomorskim i śląskim po 0,5 tys. ha). Zmniejszenie areału uprawy ziemniaków wystąpiło w 7 województwach przy czym najwyższy spadek powierzchni uprawy wystąpił w województwach: małopolskim (o 4,0 tys. ha), podkarpackim (o 2,2 tys. ha) i mazowieckim (o 2,0 tys. ha), a najniższy w województwach: dolnośląskim (o 0,1 tys. ha) i podlaskim (o 0,5 tys. ha) - podaje GUS.


Z informacji zebranych przez analityków wynika, że do czynników, które wpłynęły na wysoki poziom plonów w 2011 r. należy zaliczyć korzystny rozkład opadów oraz brak wystąpienia zarazy ziemniaka w dużym nasileniu, mniejsze zachwaszczenie ziemniaków na plantacjach. Bowiem zbiory ziemniaków w 2011 roku wyniosły około 9,4 mln t i były wyższe o 913,7 tys. t (o 10,8 proc.) od ubiegłorocznych i niższe o ponad 0,5 mln t (o 5,2 proc.) od średnich zbiorów z lat 2006-2010. Plony wyniosły 230 dt/ha i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 9 proc. i były wyższe o 22,3 proc. od średnich plonów z lat 2006-2010.