Krajowa Spółka Cukrowa, aby ułatwić pracę plantatorom buraków cukrowych, podała zasady dotyczące surowca przeznaczonego do przechowalnictwa. Składowane buraki powinny być przede wszystkim dojrzałe technologicznie, zdrowe i prawidłowo ogłowione. Poza tym, co jest istotne, w pryzmie nie może być korzeni uszkodzonych mechanicznie, przemarzniętych, a zanieczyszczenia powinny być minimalne.

Prawidłowo uformowana pryzma to:
- lokalizacja przy drodze,
- kierunek ułożenia zgodny z kierunkiem najczęściej wiejących wiatrów,
- zwarta, prosta bez zagłębień,
- długość zależna od ilości surowca.

Tak uformowaną pryzmę w razie konieczności można okryć włókniną poprzecznie lub wzdłuż. Zdecydowanie wygodniej jest okrywać pryzmy wzdłuż, wtedy po odbiorze surowca łatwiej jest złożyć i zmagazynować włókninę. Przed wiatrem możemy zabezpieczyć ją np. oponami, sprasowaną słomą czy paletami - informuje KSC.

Dobrze zabezpieczona pryzma to korzyści zarówno dla plantatorów, jak i dla cukrowni. Pierwsza z nich to przede wszystkim zdrowe nieporośnięte, korzenie (właściwości wentylacyjne włókniny przeciwdziałają gromadzeniu się nadmiernej ilości wody co zmniejsza ryzyko rozwoju chorób grzybowych), a także mniejsze straty masy i cukru.