Koszty zakupu materiału siewnego buraka cukrowego, uzależnione są m.in. od parametrów jakościowych oferowanych odmian. Na przyszły sezon, średnie ceny nasion wzrosły o 20%. Jak wygląda to u poszczególnych koncernów cukrowych i czym tłumaczona jest podwyżka? Pytamy cukrownie.

O ile wzrosły ceny nasion buraka cukrowego?

Na stronach cukrowni Südzucker Polska S.A. oraz Krajowej Grupy Spożywczej S.A. zamieszczone są ogólnodostępne wykazy listy odmian na sezon 2023/24. O informację na temat kształtujących się cen nasion, wystąpiliśmy z prośbą do wszystkich koncernów cukrowych mieszczących się na terenie kraju. Odpowiedzi uzyskaliśmy od Krajowej Grupy Spożywczej S.A, Südzucker Polska S.A. oraz Nordzucker Polska.

Südzucker Polska S.A.

W sezonie 2023/24, na liście publikowanej przez Südzucker Polska S.A., znalazło się 28 odmian. W zestawieniu rekomendowane jest 5 odmian przygotowanych do technologii Conviso, 12 z tolerancją na nematody i 13 z podwyższoną odpornością na chwościka. Jak informuje Südzucker Polska, średnia cena odmian w obecnym sezonie wzrosła o ok. 19%.

-Jak co roku wcześniejsze złożenie zamówienia (najpóźniej do 15 listopada 2022), pozwoliło na skorzystanie z ok. 10% upustu cenowego. Było to szczególnie istotne, ponieważ średnia cena odmian, które funkcjonują w obecnym sezonie wzrosła o ok. 19%. - podaje koncern Südzucker.

Nordzucker Polska

Ceny materiału siewnego w cukrowni Nordzucker, wzrosły średnio do 20%, porównując do roku ubiegłego. Jak tłumaczy spółka, obecnie wyzwaniem dla firm nasiennych, jest przede wszystkim tolerancja i odporność na patogeny oraz szkodniki występujące na plantacjach buraka cukrowego, co przekłada się na koszt nasion.

-Pomimo tego, że materiał siewny wykazujący takie cechy ma wyższą cenę w porównaniu ze standardowymi odmianami buraka cukrowego, to efekt wzrostu i bezpieczeństwa plonu jest nieporównywalny. Szeroka lista odmian nasion daje plantatorom możliwość dopasowania odmian buraka do ich indywidualnych potrzeb. Ponadto, widoczny jest również wzrost zainteresowania plantatorów odmianami w technologii Conviso smart - wyjaśnia Nordzucker.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

W informacji dla Farmer.pl, KGS wskazuje, że na ceny nasion buraka cukrowego, w dużej mierze wpływają parametry jakościowe oferowanych odmian. W związku z czym odmiany, przykładowo o zwiększonej odporności na porażenie chwościkiem, czy tolerancyjne na mątwika glebowego, należą do grupy odmian o wyższej cenie, niż odmiany nie posiadające takich cech. 

W przypadku spółki KGS, wzrost cen nasion buraka cukrowego na najbliższy sezon, waha się pomiędzy 17% a 24% i jest to zależnie od danej odmiany. Przy czym, jak tłumaczy cukrownia, jest to cena niższa niż zakładana przez producentów nasion. 

-Należy tutaj zaznaczyć, że zaproponowane przez dostawców ceny nasion były dużo wyższe, ale w drodze negocjacji udało się uzgodnić podwyżkę cen na podanym poziomie. Producenci nasion argumentowali podwyżkę, dużym wzrostem kosztów reprodukcji materiału siewnego, odbywającego się na plantacjach zlokalizowanych w rejonie Morza Śródziemnego, kosztów otoczkowania nasion, wzrostem kosztów transportu materiału siewnego oraz panującą inflacją.