Analogicznie do lat ubiegłych spotkanie rozpoczęło się wielotematycznym panelem wykładowym. Tą część rozpoczął Roel Wanningen menadżer rozwoju ziemniaka w firmie Bayer z Holandii. Przedstawił on szczegółowo unijny rynek ziemniaka, jak również omówił podstawowe trendy jakie obecnie panują w branży ziemniaczanej. W części tej, holenderski prelegent poruszył także zagadnienia związane z ochroną ziemniaka. Szczególny nacisk kładł na omówienie bieżących informacji dotyczących zarazy ziemniaczanej. Przytoczył między innymi najnowsze wyniki monitoringu prowadzonego przez niezależną organizację Euroblight. Pojawienie się i rozpowszechnianie nowych szczepów oraz ras tego patogena jak również związana z tym wysoka odporność sprawcy zarazy na niektóre substancje czynne fungicydów, sprawiają, że walka z tą chorobą staje się coraz trudniejsza. Najczęstsze błędy agrotechniczne popełniane w uprawie ziemniaka z kolei w swoim wystąpieniu wytykał Krzysztof Sułkowski.

Część bardziej praktyczna i mniej oficjalna kontynuowana była na przygotowanych poletkach pokazowych. Dyskusje przy plantacjach ziemniaczanych skupione były przede wszystkim na ochronie chemicznej tej uprawy. Nie brakowało także tematów związanych z nawożeniem lub wyborem odmian.
Na polach w Żelaznej razem z ekspertami z firmy Bayer można było ocenić między innymi działanie produktów z gamy zapraw: Prestige Forte 370 FS oraz Monceren Pro 258 FS, herbicydów: Plateen 41,5 WG, Sencor Liquid 600 SC, insektycydów: Proteus 110 OD, Decis Mega 50 EW czy fungicydów: Pyton Consento 450 SC oraz Infinito 687,5 SC.
Pomiędzy panelami wykładowymi, na wystawie na placu ZRD w Żelaznej, firmy z branży ziemniaczanej prezentowały swoje produkty. Przybyli na spotkanie rolnicy mieli także okazję zapoznać się z działaniem mobilnej zaprawiarki MAFEX do sadzeniaków.