W ramach prywatyzacji KSC S.A. osobom uprawnionym (pracownicy i plantatorzy Spółki znajdujący się na liście osób uprawnionych) zaoferowano 777 781 217 akcji, stanowiących ok. 79 proc. kapitału zakładowego, w cenie 1,60 zł za jedną akcję. Oferta została podzielona na dwie transze: preferencyjną, obejmującą ponad 313 mln akcji i standardową, zawierającą blisko 465 mln akcji. W obydwu transzach zapłata za akcje mogła zostać dokonana w ratach - przez okres nie dłuższy niż 7 lat. Wyróżnikiem transzy preferencyjnej było m.in. możliwość zaciągnięcia przez osoby uprawnione pożyczki, którą udzieliła sama Spółka. Wsparcie finansowe miało pozwolić sfinansować pierwszą ratę, czyli 20 proc. ceny za pakiet akcji. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż rok od zapłacenia ostatniej raty za 80 proc. wartości nabywanych akcje.

Zgodnie z harmonogramem oferty publicznej, zapisy na akcje w obu transzach trwały od 20 grudnia 2011 r. do 20 marca 2012 r. Kolejnym etapem jest przydział akcji dokonywany przez Skarb Państwa jako akcjonariusza sprzedającego - zaplanowany na nie później niż 3 kwietnia br. Podpisywanie umów zbycia akcji ze Skarbem Państwa ma się rozpocząć 20 czerwca 2012 r. i będzie trwało do 20 września 2012 r.