W tym roku nie można narzekać na warunki pogodowe podczas zbioru buraków. Co z przechowywaniem? Trudno na razie powiedzieć, bo kampania może potrwać w niektórych cukrowniach do końca stycznia, dlatego ważne jest prawidłowe zabezpieczenie pryzm surowca. Dotychczas na stan buraków wpłynęła niska temperatura z przełomu listopada i grudnia, która spowodowała zamarzanie buraków. Jak będzie dalej czas pokaże. Na razie można pokusić się o pierwsze podsumowanie zbiorów.

- Średni plon był rekordowy (ok. 65 t/ha), ale przy dużym zróżnicowaniu regionalnym. W południowych województwach plony wyniosą ok. 70 t/ha, a w województwie kujawsko-pomorskim tylko ok. 50 t/ha ze względu na susze. Zbiory krajowe mogą osiągnąć ok. 12 mln ton, a produkcja cukru ok. 1800 tys. ton, przy wysokiej polaryzacji (ok. 17 proc.) - informuje w raporcie Rynek rolny Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Jak określił ekspert w okresie wrzesień-październik br. produkcja cukru wyniosła 723 tys. t i była o 27 proc. większa niż przed rokiem o tej porze. - Produkcja będzie większa o 28 proc. od kwoty produkcyjnej (1405 tys. t) i o ponad 10 proc. od zużycia krajowego (1630 tys. ton). W 2015 r. cukier pozakwotowy będzie głównie eksportowany do krajów trzecich, ale także zużywany na cele niespożywcze lub zostanie zaliczony na poczet produkcji kwotowej w sezonie 2015/2016 - podał Szajner.

Ceny cukru nie są jednak wysokie i niekorzystnie wpływają na ceny uzyskiwane w eksporcie i w konsekwencji na sytuację finansową sektora cukrowniczego.

- Według szacunków F.O. Licht w sezonie 2014/2015 światowa produkcja zmniejszy się o 1,5 proc. do ok. 178,7 mln ton w przeliczeniu na cukier surowy. Światowe zużycie wzrośnie o 0,9 proc. do 176,8 mln ton cukru surowego. Zapasy końcowe zmniejszą się do 76,7 mln ton, ale nadal będą stanowiły ok. 43 proc. zużycia. Duże zapasy są głównym powodem relatywnie niskich cen na międzynarodowych giełdach - czytamy w raporcie.