Wiele plantacji buraka cukrowego w ubiegłym roku było bardzo silnie zaatakowanych przez przędziorki od południa do Polski Centralnej.

Na północy nie znalazłem pól, na których były jakiekolwiek objawy spowodowane przez tego szkodnika - mówił podczas konferencji firmy Sumi Agro Poland dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw. z Instytutu Ochrony Roślin PIB.

Przędziorek chmielowiec to szkodnik z gatunku z rodziny przędziorkowatych.

Wysysa on soki, żerując na spodniej części liścia. Występuje przeważnie w roślinach sadowniczych i ozdobnych, na truskawkach i na fasoli.

też inne rośliny, nieużytki. A także od 2011 r. zaobserwowano po raz pierwszy w naszym kraju jego pojaw w ważnej uprawie - buraku cukrowym. Niestety, to jest zła informacja dla producentów, bo jak na razie nie wiadomo, jak z nim walczyć. Nie ma zarejestrowanych środków w uprawie buraka.

Trend pojawienia się przędziorka w uprawach rolniczych, zauważono też w innych krajach. Jak powiedział na konferencji dr Manfred Hilweg - przedstawiciel Nichino-Europe, zaobserwowano jego pojaw w burakach na zachodzie Europy, a na południu w kukurydzy i soi.

- Po raz pierwszy z problemem przędziorka w burakach cukrowych spotkałem się w roku 2011 w okolicach Cukrowni Kruszwica. Zostałem wezwany na początku września na plantację, która była zrudziała, zasychała i nie bardzo było wiadomo, co z nią jest. Myślano, że to jest chwościk, ale po zajrzeniu pod liść wyjaśniło się, że jest to przędziorek.

Byłem bardzo zdziwiony - mówił prof. Piszczek.

Naukowiec zaznaczył, że zajmuje się zagadnieniami związanymi z uprawą buraków cukrowych ponad 32 lata, ale to pierwszy przypadek, kiedy spotkał się z tym roztoczem w tej uprawie.

- Przędziorki atakują zawsze skraj pola, im dalej w głąb, tym szkody są mniejsze. Lubią ciepłą i suchą pogodę - mówi prof. Piszczek. Jak dodaje, na razie naukowcy sami będą musieli się zapoznać z tym szkodnikiem, zaobserwować, czy nadal będzie pojawiał się w burakach i wówczas będą musieli szukać najlepszych rozwiązań. Na razie nie ma zarejestrowanego żadnego środka na przędziorka w buraku, a niestety szkody, jakie może wyrządzić, są znaczne.

- Prawdopodobnie nie mamy w tej uprawie do czynienia z występowaniem przędziorka wiosną, ale za to późnym latem, czyli w tym okresie będzie trzeba prowadzić odpowiednie obserwacje.

To jest duże zadanie dla przemysłu cukrowniczego - dodaje.