W ostatnich dwóch tygodniach temperatura do 20 °C oraz przelotne opady lokalnie stworzyły dogodne warunki atmosferyczne dla rozwoju zarazy ziemniaka. W związku z powyższym większość plantatorów ziemniaków jest już po pierwszych, zabezpieczających rośliny, zabiegach ochrony roślin. Doświadczeni plantatorzy wiedzą, że do walki z zarazą należy przystąpić profilaktycznie, zanim wystąpią objawy chorobowe. Pierwszy zabieg powinno się przeprowadzić zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi (i ich częstotliwość) ustala się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę.

Obecne warunki, a więc niewielka ilość opadów lub opady w postaci krótkotrwałych deszczy i okres wyższych temperatur (powyżej 25 °C), to z kolei dogodne warunki dla rozwoju alternariozy. Podobnie jak w przypadku zarazy, pierwsze zabiegi przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin wykonuje się raczej zapobiegawczo, ostatecznie w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach (zazwyczaj pierwsze objawy pojawiają się 2 tyg. wcześniej niż objawy zarazy).

Warunki dla rozwoju obu chorób były bądź są sprzyjające, należy zatem przystąpić do intensywnej ochrony plantacji. Do walki z tymi chorobami można używać tych samych fungicydów, choć część z nich wykazuje lepsze działanie na zarazę, a słabsze na alternariozę i odwrotnie.

Gdy dobrze zdiagnozowaliśmy, z jaką chorobą mamy do czynienia lub przewidujemy (na podstawie przebiegu pogody), która z chorób będzie dominować na plantacji, można zdecydować się na fungicydy zarejestrowane tylko na zarazę lub tylko na alternariozę. Przykładowo znana wszystkim substancja czynna azoksystobina (np. Amistar 250 SC) polecana jest do zwalczania alternariozy, nie ma jej natomiast na liście preparatów do zwalczania zarazy. Wśród zarejestrowanych preparatów w ziemniakach można także wydzielić środki typowo działające na zarazę np. Revus 250 SC, (mandipropamid), Infinito 687,5 SC (chlorowodorek propamokarbu, fluopikolid) i wiele innych.

Z kolei do jednoczesnej walki zarówno z zarazą jak i alternariozną możemy zastosować przykładowe preparaty:

O działaniu układowym i kontaktowym:
Armetil M 72 WP (metalaksyl, mankozeb)
Ekonom 72 WP (mankozeb, metalaksyl)
Fantic M WP (mankozeb, benalaksyl)
Galben M 73 WP (mankozeb, benalaksyl)
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG (mankozeb, metalaksyl-M)

O działaniu wgłębno-układowym:
Cabrio Duo 112 EC (dimetomorf, piraklostrobina)
Pyton Consento 450 SC (chlorowodorek propamokarbu, fenamidon)

O działaniu wgłębnym i kontaktowym:
Acrobat MZ 69 WG (mankozeb, dimetomorf)

O działaniu kontaktowym:
Alta 500 SC (fluazynam)
Altima 500 SC (fluazynam)
Antracol 70 WG (propineb)
Dithane NeoTec 75 WG (mankozeb)
Vondozeb 75 WG (mankozeb)

O działaniu wgłębnym, układowym i kontaktowym:
Carial Star 500 SC (mandipropamid, difenokonazol),