Komisja ds. rejestracji odmian ziemniaka Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do rejestru w 2016 r. dziewięciu nowych odmian ziemniaka.

W zestawieniu dominują odmiany pochodzące z rodzimych hodowli, zwykle tzw. jadalne. Tylko jedna pozycja w tym zestawieniu jest odmianą skrobiową.

Oto lista nowo zarejestrowanych odmian:
- Aldona (d. ZAH 21613) - odmiana jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte - Grupa IHAR,
- Amarant (d. STB 20813) - odmiana skrobiowa średnio późna; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie,
- Lawenda (d. ZAH 21113) - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte - Grupa IHAR,
- Lady Rosetta - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty do mączystego. Przeznaczona głównie do produkcji chipsów. zgłaszający: LIND,
- Lech (d. ZAH 21413) - odmiana jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte - Grupa IHAR,
- Madeleine - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Agrico Polska,
- Manitou - odmiana jadalna średnio wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Agrico Polska,
- Tacja (d. ZAH 21313) - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte - Grupa IHAR,
- Tonacja (d. STB 20213) - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie.