We wszystkich cukrowniach w naszym kraju rozpoczęła się kampania cukrownicza, a wraz z nią ruszyły zbiory buraków. Przeważnie wykonywane są one przez firmy, które się tym specjalizują.


Mimo wszystko rolnik musi dokładnie kontrolować ten zabieg, bo może on się wiązać ze stratami, których można uniknąć. Trzeba bowiem pamiętać, że właśnie od jakości zebranych buraków, które zostaną złożone w pryzmach, będzie zależeć skala ewentualnych ubytków. Jak ich uniknąć?

Korzenie nie powinny być zbyt wysoko ogłowione, tak aby pozostawały na nich liście. W tym celu zaleca się zmniejszenie prędkości wyorywania, naostrzenie noży ogławiacza, a także należy pamiętać o zwiększeniu szczeliny cięcia ogławiacza i podniesienia grzebienia.

Zbyt niskie ogławianie też nie jest wskazane, kiedy zaobserwuje się taką sytuacje na swoim polu należy zmniejszyć szczelinę cięcia, a także wyżej ustawić ogławiacz i obniżyć grzebienie.

Skośnemu ogławianiu można przeciwdziałać poprzez zmniejszenie docisku sprężyny, naostrzenie noży, a także mniejszą prędkość.

W wypadku jeśli mamy do czynienia z pękniętymi burakami należy po pierwsze zmniejszyć prędkość ich wyorywania, po drugie zwiększyć głębokość.

Przebieg pogody wpływa na zanieczyszczenie korzeni ziemią, dlatego specjaliści w takiej sytuacji zalecają płytsze i wolniejsze wyorywanie.