Opóźnienie zasiewów we Francji opóźnienie wynosiło 15 dni i zdaniem tamtejszego związku plantatorów CGB prognozy pogody nie pozwalają optymistycznie patrzeń na warunki wegetacyjne.

- Mimo tego związkowcy oczekują, że zbiory mogą być zbliżone do ubiegłorocznych (33,5 mln ton przy średnim plonowaniu 86 t/ha). Opóźnienia wystąpiły również we Włoszech, które tamtejszy związek plantatorów oszacował na 20-25 dni. Powodem były bardzo obfite opady deszczu w północnej części kraju, które uniemożliwiły zasiewy i ograniczyły areał buraków cukrowych do 45 tys. ha wobec oczekiwanych 60 tys. ha - podaje FAMMU/FAPA.

Pogoda niekorzystnie wpłynęła też na zasiewy w Hiszpanii. Tam oczekuje się redukcji powierzchni upraw o 15-20 proc.

Jak wynika z danych analityków dobrze wyglądają za to uprawy w Niemczech i Wielkiej Brytanii, choć i tam oczekiwane są spadki areału. Wynikają one jednak głównie z nadprodukcji w ubiegłym roku, a nie obecnych warunków pogodowych.