Liczba gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą ziemniaków wyniosła - 747,7 tys., tj. 51,6 proc. ogólnej liczby gospodarstw posiadających grunty pod zasiewami.

Najwięcej gospodarstw uprawiających ziemniaki zanotowano w województwach: podkarpackim (120,6 tys.), małopolskim (104,3 tys.), lubelskim (90,4 tys.) i mazowieckim (89,4 tys.), a najmniej w województwach: lubuskim (8,1 tys.), zachodniopomorskim (10,7 tys.), opolskim (12,3 tys.), warmińsko-mazurskim (16,7 tys.) i pomorskim (18,3 tys.).

W poszczególnych grupach obszarowych powierzchni uprawy ziemniaków, liczba gospodarstw rolnych oraz udział gospodarstw z danej grupy obszarowej w ogólnej liczbie gospodarstw uprawiających ziemniaki, a także średnia powierzchnia uprawy przypadająca na 1 gospodarstwo przedstawiały się następująco:
- na powierzchni do 1 ha uprawy ziemniaków - liczba gospodarstw rolnych uprawiających ziemniaki wyniosła 696,0 tys. tj. 93,1 proc. ogólnej liczby gospodarstw rolnych uprawiających ziemniaki, przy średniej powierzchni uprawy ziemniaków w tych gospodarstwach - 0,28 ha;
- na powierzchni od 1 do 2 ha uprawy ziemniaków liczba gospodarstw rolnych uprawiających ziemniaki wyniosła 25,6 tys. o 3,4 proc. gospodarstw rolnych uprawiających ziemniaki, przy średniej powierzchni uprawy ziemniaków w tych gospodarstwach - 1,39 ha;
- na powierzchni od 2 do 3 ha uprawy ziemniaków liczba gospodarstw uprawiających ziemniaki wyniosła 11,2 tys. tj. 1,5 proc. gospodarstw rolnych, przy średniej powierzchni uprawy ziemniaków w tych gospodarstwach - 2,29 ha;
- na powierzchni 3 ha i więcej uprawy ziemniaków liczba gospodarstw uprawiających ziemniaki wyniosła 14,9 tys. tj. 2 proc. gospodarstw rolnych, przy średniej powierzchni uprawy ziemniaków w tych gospodarstwach - 8,88 ha.