W Dzienniku Ustaw Unii Europejskiej zamieszczono decyzje KE o wprowadzeniu nowych stawek cła importowego na cukier sprowadzany do krajów UE. Ustalenie ich w wysokości zero euro oznacza całkowite ich zniesienie.

Podjęta decyzja ma związek z utrzymującą się od prawie 6 tygodni hossą giełdową na cukier i niebywale wysokimi cenami transakcyjnymi na ten produkt. Zwiększona podaż cukru na rynku europejskim powinna zahamować dalszy wzrost cen i powstrzymać nasilające się transakcje spekulacyjne na londyńskiej giełdzie.