Przeprowadzony monitoring prawodzony przez naukowców oraz analizy wykazały, że z porażonych korzeni buraka cukrowego wyodrębniono silnie patogeniczne izolaty A. cochlioides oraz R. solani.

 Na objętych badaniami stanowiskach stwierdzono w 2019 roku występowanie Rhizoctonia solani (w dwóch próbach) i Aphanomyces cochlioides (we wszystkich 7 próbach) na siewkach buraka cukrowego z objawami porażenia (tab. 1).

Wystepowanie_R._solani_i_A._cochlioides_w_uprawie_buraka_cukrowego_2019_r
Wystepowanie_R._solani_i_A._cochlioides_w_uprawie_buraka_cukrowego_2019_r

 

Na dziesięciu innych stanowiskach (w ramach serii 33 prób), w rejonach intensywnej uprawy buraka w drugiej połowie okresu jego wegetacji, wykazano nasilone występowanie wymienionych patogenów (w 3 próbach R. solani i w 15 próbach A. cochlioides) na gnijących i zniekształconych korzeniach buraka (tab. 2). 

Wystepowanie_R._solani_i_A._cochlioides_w_uprawie_buraka_cukrowego_2019_r
Wystepowanie_R._solani_i_A._cochlioides_w_uprawie_buraka_cukrowego_2019_r

 

Zniszczony fragment plantacji buraka cukrowego Fot. A. Kobus
Zniszczony fragment plantacji buraka cukrowego Fot. A. Kobus

 

Opracowanie na podstawie:  Podsumowanie monitoringu i badań wykonanych w 2019 r. w ramach realizacji zadania 3.9 „Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji grzybów powodujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego” w Programie Wieloletnim IHAR-PIB 2015-2020. Dr hab. Mirosław Nowakowski, prof. Instytutu Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Bydgoszczy