Rolniczy Zakład Doświadczalny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wspólnie z firmą Bayer CropScience zaprosili 13 lipca br. producentów ziemniaka oraz osoby związane z uprawą, przetwórstwem i rynkiem tego gatunku uprawnego, do Żelaznej na ziemniaczane święto.
Analogicznie do lat ubiegłych, spotkanie to rozpoczęło się od wystąpienia zaproszonych gości, a następnie przystąpiono do realizacji zaplanowanego programu wykładowego.
Prelegentami prowadzącymi to spotkanie byli: dyrektor RZD SGGW w Żelaznej Edward Pawlik i Radosław Suchorzewski (Bayer Polska).

Rynek ziemniak na Białorusi i w Rosji

Pierwszy wykład wygłosił dr Yury Danielevich (Bayer Białoruś), który przybliżył rynek ziemniaka na Białorusi i w Rosji. Białoruś to kraj dużo mniejszy od Polski, o powierzchni 207,6 km2 i zamieszkały przez 9,5 mln ludzi. Białoruś zaraz po Kanadzie należy do największych światowych wydobywców potasu. Jeśli chodzi o ziemniaka, uprawa tego gatunku zajmuję około 50 tysięcy hektarów. Według badań FAOSTAT kraj ten w produkcji ziemniaka uplasował się na 11 miejscu (Polska na 9). Według danych Komitetu Statystycznego Republiki Białorusi, podobnie jak w Polsce krajowe zbiory ziemniaka mają tendencje raczej spadkową, rosną natomiast plony jednostkowe tego gatunku. Szacowany średni plon za rok 2017 to 23 tony/ha. Natomiast w bardziej wyspecjalizowanych gospodarstwach ziemniaczanych w roku 2017 zbierano średnio 30 t/ha.

Natomiast technologia uprawy ziemniaka znacząco się nie różni, od tej która dominuje w naszym kraju. Białorusinie najczęściej wybierają własne odmiany. 75 proc. sadzeniaków pochodzi z krajowych hodowli.

Białorusiński ekspert omówił także rynek ziemniaka w Rosji. Przedstawił między innymi aktualne dane dotyczące eksportu i importu ziemniaka do/z Rosji.

Nowości ziemniaczane od Bayer

Po tym wystąpieniu głos zabrał Radosław Suchorzewski z firmy Bayer. Omówił on nowości, które spółka Bayer wprowadzana na rynek, a które dedykowane są ochronie ziemniaka. Są to: płynna zaprawa grzybobójcza Emesto Silver 118 FS (penflufen, protiokonazol), ograniczająca rozwój parcha srebrzystego, ryzoktoniozy, czy grzybów z rodzaju Fusarium oraz Phoma.

Przedstawił także nowy ziemniaczany, ceniony u zachodnich sąsiadów, głównie uprawiających cebulę herbicyd: Bandur 600 SC (aklonifen). Przypomniał także firmowy program ochrony dotyczący zwalczania dwóch najgroźniejszych chorób ziemniaka: zarazy ziemniaczanej oraz alternariozy. Opiera on się między innymi na przemiennym stosowaniu preparatów: Pyton Consento 450 SC oraz Infinito 687,5 SC

Groźne nicienie

Następnie wystąpienie dotyczyło mało docenianego jeszcze w uprawie ziemniaka tematu nicieni. Głos w tej sprawie zabrała dr Aneta Chałańska z NEFscience.pl. Szczegółowo omówiła najważniejsze patogeniczne gatunki tych szkodników. Wielokrotnie podkreślała, że nicienie są trudne w diagnostyce, a objawy ich żerowania często mylone są z innymi problemami na plantacji ziemniaczanej (nawozowymi, pogodowymi czy ochroniarskimi). Uświadamiała swoich słuchaczy, że zazwyczaj pojawiają się one w następstwie ich bytowania na polu. 

Ziemniak na polu

Po zakończeniu części wykładowej, na poletkach pokazowych kontynuowana była rozmowa branżowa. Dyskusje przy plantacjach ziemniaczanych skupione były przede wszystkim na ochronie i nawożeniu tej uprawy. Nie brakowało także tematów związanych z przechowywaniem bulw. Prezentowane także były nowości odmianowe. 

Pomiędzy panelami wykładowymi, na wystawie na placu ZRD w Żelaznej firmy z branży ziemniaczanej prezentowały swoje produkty oraz maszyny.