Późniejszy niż zazwyczaj termin sadzenia ziemniaków oraz chłodna wiosna spowodowały, że plon odmian najwcześniejszych zbieranych po 40 dniowej wegetacji był słabszy niż w roku ubiegłym. Wzorzec stanowi średnia wszystkich odmian badanych w tej kategorii w ramach PDO. Oszacowany był na poziomie 194 dt/ha (plon ogólny) oraz 171 dt/ha (plon handlowy). Z odmian wczesnych najlepiej w tych badaniach wykazała się odmiana Impresja uzyskując 107 proc. wzorca (plon ogólny) oraz 101 proc. wzorca (plon handlowy) oraz Impala odpowiednio 105 oraz 109 proc. wzorca.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Również niższej niż rok temu plonował ziemniak wczesny po zakończeniu wegetacji. Wzorzec wyszacowano na poziomie 446dt/ha (plon ogólny) oraz 407 dt/ha (plon handlowy) oraz 11,3 proc. skrobi. Podobnie jak w powyższym zestawieniu najlepsze wyniki produkcyjne uzyskano od odmiany Impresja (123 proc. wzorca) zarówno w przypadku plonu ogólnego jak i handlowego.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Jak czytamy w opracowaniu, zawarte są w nim wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 1 grudnia 2021 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Odmiany jadalne uszeregowano wg malejącego plonu ogólnego. Zweryfikowane wyniki, uwzględniające wszystkie ważniejsze cechy rolnicze i użytkowe, zostaną opublikowane w ramach serii wydawniczej: Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Ziemniak 2021.