• COBORU opublikowało Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych dla ziemniaka i plonów uzyskanych w roku 2022.
  • W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskano przede wszystkim dobre wyniki dla plonowania ziemniaka po 40 dniach od sadzenia. 

Opracowanie przygotowane przez COBORU zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru (KR) wg stanu na dzień 1 grudnia 2022 roku, badanych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), z wyjątkiem odmian, które nie były badane w czterech ostatnich latach. Odmiany jadalne uszeregowano wg malejącego plonu ogólnego.

Plon ziemniaka po 40 dniach od sadzenia

Stosunkowo ciepły początek wegetacji ziemniaka, lokalnie także z opadami w tle zaowocował tym, że ziemniak ruszył z wigorem, plantacje były stosunkowo wyrównane i dzięki temu szybko zwarły międzyrzędzia. To z kolei pozwoliło na wejście ziemniaka w proces tuberyzacji w dobrej kondycji.

Przyglądając się wynikom uzyskanym po 40 dniach od sadzenia, możemy zauważyć, że ziemniak plonował wysoko. Wzorzec (średni plon ze wszystkich badanych w tej grupie odmian) oszacowano na 246 dt/ha (plon ogólny) oraz 235 dt/ha (plon handlowy). Trzy najwyżej plasujące się odmiany uzyskały wyniki powyżej wzorca, dając tym sygnał, że mogą one być dedykowane dla producentów trudniących się uprawą ziemniaka na bardzo wczesny zbiór. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Plon ziemniaka wczesnego po zakończeniu wegetacji

Dalszy przebieg wegetacji nie zawsze był sprzyjający dla prawidłowego rozwoju bulw. Głównie przeszkodą była susza czerwcowo/lipcowa, która dotknęła część regionów Polski. Dlatego potencjał wielu plantacji z powodu deficytu wody znacząco się obniżył. W przypadku tej grupy upraw, w badaniach COBORU oszacowano wzorzec (średni plon z wszystkich badanych odmian w tej grupie) na poziomie 431 dt/ha (plon ogólny) oraz 411 dt/ha (plon handlowy). Na zwrócenie uwagi zasługuje fakt, że najwyżej plonującą odmianą okazała się odmiana Denar, która na polskim rynku jest już obecna od ponad dwóch dekad. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU