Wykorzystanie ziemniaków na pasze w Polsce od lat maleje. Mało kto uprawia je obecnie z przeznaczeniem na paszę. Zwierzęta skarmia się głównie bulwami po ich odsortowaniu. W konsekwencji ich zużycie ograniczało się zwykle do ziemniaków, których inaczej nie można było zagospodarować.

Małe zainteresowanie ziemniakami na cele paszowe wiązać można głównie ze wzrostem wykorzystania zbóż w żywieniu zwierząt. Od kilku lat pasza z ziemniaków uważana była za dużo droższą i mniej wygodną do zadawania w porównaniu z paszą ze zbóż.

Niestety w tym roku duże ilości ziemniaków nie zostały sprzedane. Niskie ceny za towar i problemy z ich zbytem przyczyniają się do tego że producenci ziemniaków próbują sprzedać go na cele paszowe.

Presja jest duża, gdyż ziemniak w związku z rosnącymi temperaturami traci jakość. Rolnicy martwią się, że zostaną z ogromnymi zapasami bulw w związku z pojawieniem się już na rynku młodego ziemniaka z importu. Sprzedają go najczęściej okolicznym producentom zwierzęcym (głównie bydła mięsnego, trzody chlewnej), często po bardzo niskiej cenie, znacznie przekraczającej koszty wyprodukowania towaru.