W sumie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2010 roku Francuzi wyeksportowali łącznie 681,4 tys. ton tych warzyw za 158 mln euro.

Przy czym w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 wartość eksportowanych  ziemniaków wzrosła aż o 95 proc. Średnia cena eksportowa w tym okresie wynosiła 232 euro/tonę wobec 130 euro przed rokiem.