Na Listę Zalecanych Odmian na rok 2015 zakwalifikowały się w poszczególnych województwach oraz w odpowiednich grupach wczesności, następujące odmiany:

ODMIANY JADALNE

bardzo wczesne

• dolnośląskie: Lord, Denar, Arielle, Viviana, Miłek;
• kujawsko-pomorskie: Lord, Denar, Miłek;
• lubelskie: Lord, Denar, Arielle, Viviana;
• łódzkie: Lord, Denar, Arielle*, Viviana, Miłek, Impala;
• małopolskie: Lord, Denar, Arielle, Viviana, Miłek;
• mazowieckie: Lord, Arielle, Viviana, Miłek,
• opolskie: Lord, Denar, Arielle, Viviana, Miłek;
• pomorskie: Lord, Denar, Arielle, Impala;
• śląskie: Lord, Denar, Arielle, Viviana, Miłek;
• świętokrzyskie: Lord, Denar, Arielle, Viviana;
• warmińsko-mazurskie: Lord, Denar, Miłek;
• wielkopolskie: Lord, Denar, Viviana, Impala;
• zachodniopomorskie: Lord, Denar, Impala.

wczesne

• dolnośląskie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Michalina, Bellarosa;
• kujawsko-pomorskie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Michalina;
• lubelskie: Owacja, Vineta;
• łódzkie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Michalina, Bellarosa, Ignacy*
• małopolskie: Owacja, Vineta, Bellarosa;
• mazowieckie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Michalina;
• opolskie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Michalina, Ignacy*;
• pomorskie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Michalina, Cyprian;
• śląskie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Michalina, Bellarosa;
• świętokrzyskie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Bellarosa;
• warmińsko-mazurskie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Michalina;
• wielkopolskie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Michalina, Cyprian;
• zachodniopomorskie: Owacja, Vineta, Gwiazda, Michalina, Cyprian.

* odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie wyników PDOiR z roku zbioru 2014

średnio wczesne

• dolnośląskie: Tajfun, Satina, Tetyda;
• kujawsko-pomorskie: Tajfun, Satina, Tetyda, Finezja;
• lubelskie: Tajfun, Satina;
• łódzkie: Tajfun, Satina, Malaga;
• małopolskie: Tajfun, Satina, Tetyda, Cekin, Jurek;
• mazowieckie: Tajfun, Satina, Tetyda, Finezja;
• opolskie: Tajfun, Satina, Oberon, Ametyst, Stasia;
• pomorskie: Tajfun, Satina, Tetyda;
• śląskie: Tajfun, Satina, Malaga;
• świętokrzyskie: Satina, Tajfun, Jurek, Finezja, Stasia,
• warmińsko-mazurskie: Tajfun, Tetyda, Finezja, Oberon, Ametyst;
• wielkopolskie: Tajfun, Satina, Tetyda, Oberon;
• zachodniopomorskie: Tajfun, Satina, Tetyda, Oberon, Cekin.

średnio późne i późne

• dolnośląskie: Jelly, Mondeo;
• lubelskie: Jelly, Syrena;
• łódzkie: Jelly, Mondeo;
• małopolskie: Jelly, Mondeo;
• mazowieckie: Mondeo;
• opolskie: Jelly, Mondeo;
• pomorskie: Jelly, Mondeo;
• śląskie: Jelly;
• świętokrzyskie: Jelly, Mondeo;
• warmińsko-mazurskie: Jelly, Mondeo;
• wielkopolskie: Jelly, Mondeo;
• zachodniopomorskie: Jelly, Mondeo.

ODMIANY SKROBIOWE

• pomorskie: Glada, Kuras, Pokusa, Zuzanna;
• wielkopolskie: Glada, Kuras, Pokusa, Zuzanna;
• zachodniopomorskie: Glada, Kuras, Pokusa, Zuzanna, Hinga, Pasat, Pasja Pomorska.

Źródło: COBORU